ט"ז סיון תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פ' בהעלותך, ט"ז סיון

בתפלת מוסף החל ר' זלמן יפה לנגן "הוא אלוקינו", הקהל ניסה להשתיקו וכ"ק אד"ש רמז להמשיך לשיר.