ט"ז תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' דחגה"ס

והיום, בניגוד לאתמול, הקהל שתפס מקומו עוד בשעות הבוקר המוקדמות, התאכזב, ולאחר שנקפו השעות נודע שלעת עתה עדיין לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ לברך על הד' מינים, וכל עוד הרבי לא בירך הרי שהלולב לא יוצא אל הקהל. רק בשעה 10:00 לערך יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל הסוכה לברך עליהם, וכעבור כ-10 דקות יצא הלולב אל הקהל ע"י הרב מאיר שי' הארליג.

הלחץ שהי' בתור ללולב (למרות כל המספרים שחולקו) הי' נורא ואיום והדבר הזכיר במקצת את השנים הטובות, ובעיקר - המעמד דיום א' דחגה"ס תשנ"ב, בו יצא כ"ק אד"ש מה"מ והביט מקרוב על כל אחד ואחד מהמברכים.

כ"ק אד"ש מה"מ נשאר בסוכה והתפלל שחרית, ומשסיים נכנס לחדר המיוחד לקריה"ת, תפילת מוסף וברכת כהנים. השעה היתה 11:40 ובסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, עטוף בטלית. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעבר הקהל ממולו כאשר לא עודד כלל, וכעבור כ-45 שניות סימן בראשו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 12:45.

ובין האורחים הרבים שבאו לחג ולשבת קודש הגיע גם הד"ר רעזניק, שהיום אף כובד במפטיר.

לאחר התפילה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו, לסעודת יו"ט.

את שהתחולל מחוץ ל-770 ברגעים אלו קשה לתאר. מאות אנשים נשים וטף הצטופפו ונדחקו מול דלתות 770, ע"מ שבאם כ"ק אד"ש מה"מ יענה בחיוב לבקשה לעבור על פניו (כבימים הקודמים), יזכו כולם לעבור. לבינתיים מועד תפילת המנחה קרב ובא ונודע אשר כ"ק אד"ש מה"מ יכנס היישר מהסוכה לחדר המיוחד לתפילת מנחה. הקהל כבר תפס מקומותיו, ובשעה 1:23 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ, וכעבור המתנה של כ-5 דקות (לאמירת קרבנות) החלו ב'אשרי'. עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ועודד בראשו הק' את השירה בתנועות קלות. לרגע אף עצם עיניו הק' והמשיך לעודד, וכעבור כדקה ו-20 שניות סימן בראשו ובידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 2:00.

לאחמ"כ ישב כ"ק אד"ש מה"מ על פתח חדרו הק'. תחילה עברו בני ונכדי המזכירים ורק לאחמ"כ נכנסו והורשו לעבור כל הילדים, כאשר חלקם הגדול מלווה בהורים אחים ואחיות וכו'. רבים איחלו בפיהם גוט יו"ט, יחי המלך וכד' וכ"ק אד"ש מה"מ ענה לכאו"א בניד ראשו הק' ובפנים מאירות במיוחד. כ"ז ארך כ-45 דק'. השעה היתה 2:45.

[לרבים הזכיר הדבר את יום זה אשתקד, בו עודד כ"ק אד"ש מה"מ במיוחד בעת תפילת המנחה כאשר מספר שעות לאחמ"כ ירד לתוך בית המדרש להתוועדות].

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק', לאחר שמאז שיצא לברך על הד' מינים, בשעה 10:00, לא הי' בו. ומשחברי המזכירות הלכו כולם לביתם, הלך גם הקהל סמוך ובטוח.

ליל שבת קודש

מוקדם מהמצופה, בשעה 7:05, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לקבלת שבת. הש"צ היה הרב לימא שי' מינקוביץ, ובעת שניגנו ה'לכה דודי' הכה כ"ק אד"ש מה"מ באצבעותיו הק'. התפילה התארכה במיוחד, ובמשך כמ"פ בתפילה ניתנה ההוראה מלמע' להמתין, כך שרק בשעה 7:45 נסתיימה זו, וגם אח"כ רק כעבור דקות ארוכות יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת. הקהל כבר ניגן 'יחי', כאשר בהיפתח הוילון סקר כ"ק אד"ש מה"מ הקהל. כמו"כ הביט ארוכות וסקר את העומדים בפירמידה מימינו, ולאחמ"כ אף עודד בתנועות חזקות ומיד סימן בראשו הק' לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 2 וחצי דקות והשעה היתה 7:50.

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה לסעודת יו"ט. מחוץ ל-770 עמדו שוב כמה עשרות ילדים שחלקם לא הספיק לעבור בצהרי היום, ובתקוה שתהי' הזדמנות נוספת, אם כי אף אחד לא התחייב שיבקשו מכ"ק אד"ש מה"מ, ובאם כן, כמובן רק באם יסכים לכך. בשעה 8:50 הודיע א' השוהים בקודש אשר בתוך כמה דקות יעברו אצל הרבי, והכול עמדו הכן. כעבור כ-5 דקות נכנסו כל הילדים והדבר ארך פחות מ-5 דקות. גם הפעם עברו הרבה ילדים עם הוריהם ואיחלו גוט שבת.

ובשעות הלילה רקד הקהל בשלישית בשמחת בית השואבה.