ט' כסלו תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי ט' כסלו

למרות השיפור שחל אתמול, הרי שגם בימים אלו קשה עדיין למצוא הזמן המתאים לשאול שאלות ולא כל היום כשר לכך, ומקוים שבימים הקרובים יתחילו הענינים לזוז על הצד היותר טוב. גם הערב ביקר הד"ר הירשמן ויצא עם לא מעט בשורות טובות והחלטה אשר אין צורך לנסוע לביה"ר, "ולפי המצב ההווה אפשר להמשיך את הטיפול הרפואי כאן במקום".

ובהמשך למצב הבריאות אצל כ"ק אד"ש מה"מ, ישבו הריל"ג והרחי"ק במשרדו של הרב יהודה קלמן שי' מארלאוו, ודובר על הקו המאחד את שניהם - הרצון לעשות כל מה שאפשר (בדרך הטבע) להיטיב עם בריאותו של הרבי. לשם כך אף השיקו כוסיות לחיים בסיום ישיבתם.