ט' מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ט' מר חשון - תענית חמישי

היום לא זכינו שכ"ק מה"מ יצא לקריאת התורה לחדר המיוחד, והיא התקיימה בזאל למעלה.

את הוילון הסורר, שהפריע כמ"פ לסדר הענינים (עיין ביומנים הקודמים), קיצרו היום מעט.

בשעה 1:15 לערך יצא כ"ק מה"מ לתפילת מנחה. קהל רב אמנם לא נכח במקום (מחמת השעה המוקדמת), אך השמחה היתה רבה, ובתוך שניות התארגנו כולם לתפילה.

בסיום התפלה ניגש הריל"ג ושאל את כ"ק מה"מ בדבר היציאה למרפסת, ונענה בחיוב. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ובתוך כדקה נפתח הוילון, ומה"מ נראה אל הקהל.

עם פתיחת הוילון, עודד כ"ק מה"מ פעמיים לעבר הקהל שעמד לשמאלו (בתנועה הדומה לתנועה בה מסמן לסגירת הוילון), התכופף ובחן את כל הקהל (הלא גדול במיוחד - לאור שעה בלתי משוערת זו), ולאחר פחות ממחצית הדקה, סימן בידו הק' ל(עידוד ו)סגירת הוילון. הריל"ג שאל "האם לסגור", ומשנענה בחיוב, החל לסגור את הוילון, ובעודו סוגר, עודד כ"ק מה"מ בידו הק' עוד הפעם. השעה היתה 1:30 לערך.

בשעה 4:30 לערך התקיים מנין לתפילת מנחה (לאלו שהשלימו את התענית) עם קריאת ויחל. למפטיר עלה ראש הבד"ץ דקראון הייטס הרב יהודה קלמן שי' מרלו.

משיח ביפרע'ס

הרב חיים ברוך שי' הלברשטאם, הידוע כבעל יוזמה, שידיו רב לו בזיכוי הרבים בשמיעת שיחות הקודש, ובראיית פני המלך, משראה את הקהל איך שהוא צמוד יום וליל לבית משיח (לאחר שאת ה'אלארם' לא מפעילים, וכמעט לכל תפילה יוצא נשיא דורנו, אם כי בשעות לא קבועות), נקט ביוזמה ברוכה, והביא כמה עשרות ביפרים מיוחדים, בהם יקבלו הודעות על יציאת מה"מ לתפילות וכיו"ב, כך שבמשך היום יוכלו כולם להתעסק במלאכתם בהשקט ובבטח, בידיעה, שברגע שיוודע שמה"מ יוצא לתפילה וכיו"ב, יקבלו את ההודעה בביפר. ההודעות מתקבלות בכתב והביפר נמכר תמורת סכום סמלי.

מיד כשנודע שהביפרים (שכבר דיברו עליהם רבות) הגיעו, השתרך תור ארוך ליד החנות של .W.L.C.C וכולם קנו מצרך חיוני וחשוב זה. כמובן שתוך זמן קצר נגמרה הסחורה וכולם הוצרכו להמתין עד להגעת סחורה חדשה.

הנהלות הישיבות ברכו על היוזמה, בפרט לאחר אזעקות השוא שהפריעו כמ"פ למהלך התקין של סדרי הלימודים. הנהלת ה'קבוצה', שאצלם הענין רגיש יותר (וע"כ דאגו עד עתה לשלוח בחור ללמוד ב-770, כדי לעדכן ברגע של אמת), שמחו שבעתיים וקנו מכשיר ביפר עבור א' התמימים, כך שהבחורים יוכלו לשבת על התורה ועל העבודה רגועים ושלוים.

גם הנהלת ישיבת אהלי תורה הממוקמת הרבה יותר רחוק, שמחו מאוד על היוזמה הברוכה, והאיצו בתלמידיהם לרכוש את הדבר.

שמו בישראל נקרא "משיח ביפער'ס", ובין ההודעות הנסיוניות הראשונות היו: Moshiach is on the way (= משיח בדרך).

מעריב

לקראת השעה 5:00 התאסף קהל רב, בתקוה, שבתוך דקות יצא כ"ק מה"מ אל החדר המיוחד. לפועל, שום סימן לא הגיע, והבחורים המשיכו לשקוד על לימודיהם. בזאל למעלה נמסר (ע"י הת' אברהם שי' מאן) השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח, כשהפעם הוא בענין "אופן התגלות המשיח בדורנו".

בסיום סדר הלימוד, כשעדיין לא הגיעה שום ידיעה אודות מעריב, הלכו הבחורים לסעוד את לבם בבית התבשיל הסמוך.

תוך כדי הסעודה, בשעה 6:50 לערך, נשלחה הודעה ע"י מרכז שידורי חב"ד, ואלו שהי' בידם את הביפר, קמו מיד, תוך כדי שמקפיצים את כל הסועדים בצעקת "מעריב". ההקפצה היתה מושלמת, וכולם פתחו בריצה מבוהלת לכיוון 770, אך משהגיעו למקום, נודע שלא דובים ולא יער, וכרגע אין כל חדש. הבחורים ההמומים הביטו לעבר הביפר, ולתדהמתם מצאו בו ברכת ברוכים הבאים למנויי משיח ביפער'ס... בחורים בלתי אחראים אלו, לא חשבו לרגע להסתכל מה כתוב בהודעה וגרמו לבהלת שוא ברחוב קינגסטון.

שלוים ורגועים חזרו כולם לאכול, ולאחר כעשרים דקות נמסרה ההודעה "מעריב נאו". בתוך כדקה נכחו כולם בבית משיח, והספיקו לראות בצאת כ"ק מה"מ לתפילת מעריב. השעה היתה 7:20.

עם סיום התפלה נשאל כ"ק מה"מ בדבר היציאה למרפסת, והשיב בחיוב. הקהל החל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ועם פתיחת הוילון עודד בידו הק' ארבע פעמים (דבר לא רגיל בימים האחרונים), כן עודד רבות בתנועות ראשו הק'. באמצע השירה עודד עוה"פ בידו הק', ולאחר כדקה וחצי סימן בידו לסגירת הוילון והמשיך לעודד את השירה. השעה היתה 7:32.