י"א אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי י"א אדר - תענית אסתר מוקדם

"קריה"ת וסליחות בעוד 10 דקות" - כך דיווח ה'משי"ח ביפער' בשעה 9:50 בבוקר (!). ההפתעה היתה גמורה... המונים נהרו ל-770, שבאותה עת אחזו שם באמצע תפילת שחרית. גם במנין של הבחורים, בזאל למעלה, אחזו בחזרת הש"צ, כשרוב המתפללים ממתינים לזמן קריאת-התורה בזאל הקטן שדלתותיו יהיו פתוחות, אך לפתע מגיעה ההודעה ש"הרבי יצא" - כולם אצים ומזדרזים לתפוס את מקומותיהם...

בשעה 10:05 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, והקהל אחז ב'סליחות'. כ"ק אד"ש מה"מ הי' (לאחר התפילה ו) ללא טו"ת, אמר עם הקהל את ה'סליחות' (מתוך דף מיוחד ומוגדל) במהירות יחסית, והמתין ל'אבינו מלכנו הארוך'. המזכיר הריל"ג זירז את הש"צ, הקהל ניגן 'רחמנא דעני' ולאחמ"כ אמרו 'אבינו מלכנו'. לאחר הקדיש של 'ובא לציון' הורד המסך וכ"ק אד"ש מה"מ חזר לחדרו הק'. השעה היתה 10:30 לערך, ולא זכינו לראות פני הקודש.

[יצויין כי הפעם הקודמת בה יצא הרבי ל'שחרית' ביום חול היתה ב'תענית בה"ב', יום שני ו' מר חשון (אם כי הי' זה לכל התפלה), וגם אז הי' זה באופן של "ופני לא יראו"].

בשעה 1:25 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה. קודם לכן נתן 'מחצית השקל' לקופת בית הכנסת: המזכיר הריל"ג הכניס לחדרו הק' מגש עליו כתוב (ע"ג נייר) "מחצית השקל 770", והריל"ג מסר לכ"ק אד"ש מה"מ ג' מטבעות וזרקם בזה אחר זה ג"פ. לאחמ"כ שאל הריל"ג על הסכום שכ"ק אד"ש מה"מ נותן מידי שנה לבית הכנסת, ומסרו לגבאים.

ל'מפטיר' כובד הרה"ת ר' דוד שי' פלדמן (לרגל יאצ"ט).

עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש מה"מ סקר את הקהל, כרגיל בקודש, עודד השירה, וכעבור קרוב לשלוש דקות סימן לסגירת הוילון.

לאחר התפלה הצטופפו ונדחקו רבים לזכות בנתינת 'מחצית השקל' על המטבעות שכ"ק אד"ש מה"מ עשה בהם.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 6:20 לערך, ועם סיום התפלה יצא אל המרפסת. הקהל החל לנגן, כרגיל, 'יחי אדוננו', וכ"ק אד"ש מה"מ עודד הניגון, סקר את הקהל בהביטו לשמאלו ולמולו, וכעבור פחות מדקה סימן לסגירת הוילון.

עם יציאת הצום סעד הקהל את "סעודת שלמה בשעתו", בניהול ובאדיבות ה'ועד סעודת שלמה', בראשות הרה"ח ר' יהודה שי' בלעסאפסקי, העומד מזה 7 שנים על משמרתו, יחד עם קבוצת מתנדבים. תהא משכורתם שלמה מן השמים.

מאוחר יותר התקיימה חגיגת סיום הלכות ברמב"ם.

במשך כל שעות היום ועד לאחר חצות הלילה עמלו הנגרים ובנו קיר לכל אורך 'בימת ההתוועדות', כדי שהקהל הצופה מעליו יעמוד יציב. כן השלימו והגביהו את הפירמידה שנבנתה שבוע קודם לכן, ותיקנו את גג המזגן שנפל בשבת שעברה ובדרך נס איש לא נפגע ממנו... יש לציין כי הנגרים הובאו באדיבותו של הנגיד החסידי, יו"ר קרן הבנין הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק.