י"א תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי י"א תשרי

את השיעור השבועי בעניני משיח וגאולה מסר הת' הוד-דוד שי' ארי' שפלפל בענין "בית דינו של מלך המשיח" כפי שדווח ביומנינו הקודם, אשר בליל יום הכיפורים אמר כ"ק אד"ש בחדרו את כל התהלים עד לקאפיטל ע"ג, הרי שהיום ("בשם השם") ביקש שוב את התהלים והמשיך לומר מקאפיטל ע"ג עד הסוף.