י"ב כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

חלוקת הדולרים ארכה כשלשת רבעי שעה, לאחד העוברים אמר הרבי: אריכות ימים ושנים טובות וכל טוב ונשמע בשורות טובות. לפני שנסע לאוהל שאל את ריל"ג האם יש מישהו שנוסע היום לחתונה, וענה שכן, ואד"ש נתן לו 2 שטרות של 5$ שהנוסע ימסור עבור הרשז"ג וזוג' (עיין ביום ו'). אחה"צ נסע הרבי לאוהל.