י"ג אדר-ראשון תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, י"ג אדר ראשון

שחרית הי' כרגיל והסתיים ב-10:49.

[לקראת תפילת מנחה, פגשו שני תמימים בחסיד פולין מחוץ ל-770 ששאלם היכן נמצא מוזיאון היהדות. כשהצביעו לו על בנין המוזיאון, שאל מה עוד יש לעשות כאן בשכונה, וכפשוט הציעו לו לבקר ב-770. הנ"ל השיב שתכנן להיכנס לתפילת מנחה ושאל לזמן התפילה. כשהשיבו לו שזהו בשעה 3:15, שאל בטבעיות וברצינות: "ב-3:15 הרבי נכנס?". כולם יודעים היום את המציאות האמיתית!].

מנחה הי' כרגיל. בסיום התפילה התמהמה הש"ץ והשמש ר' שד"ב שי' קיובמאַן "השיגו" והכריז את הכרזת הקודש.

בשעות אחר הצהריים התקיים "ראַלי" לילדי צבאות ה' בעזרת נשים, כמידי שבוע.

בעמדנו באור לפורים קטן, הוחלפה המנגינה הרגילה של ה"יחי" בעת כניסת מלך המשיח לתפילת מעריב במנגינה של "ויהי בימי אחשוורוש". התפילה הסתיימה בשעה 6:55.

זמן קצר לאחרי התפילה, הגיע ל-770 השליח מ"בית משיח" בנחלת-הר-חב"ד ר' שלום שי' פּאַש עם קבוצת מקורבים מעירו.

לכבוד פורים קטן, נמשכו הריקודים הלילה לזמן רב מהרגיל, עד לשעה 11:45, וכן יהי' גם ביומיים הקרובים בע"ה.