י"ג ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון י"ג ניסן

עד לזמן תפילת המנחה בית הכנסת היה סגור עקב עבודת הנקיון לחג הפסח.

בשעה 1:30 לערך נודע אודות תפילת מנחה נאו, אלא שכעבור דקה נודע שזה יתאחר בעוד כמה דקות. זאת, ככל הנראה, משום שבאותו זמן ביקר בחדרו של כ"ק אד"ש מה"מ הד"ר איירו ווייס ששוחח עם כ"ק אד"ש מה"מ. אחר כך, בשעה 1:45, נכנס לחדר המיוחד לתפילת מנחה.

למרות טרדות החג הגיע קהל גדול ל-770. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי אדוננו", וכ"ק אד"ש מה"מ סקר את הקהל, הביט לימינו והניד בראשו הק' לאלו שהניפו כוסיות לאמירת 'לחיים'. במשך כל העת מלמל כ"ק אד"ש מה"מ בשפתותיו הק' ועודד בראשו הק', והביט לעבר הקהל שעמד ממול. לקראת הסיום הפסיקה לפתע התזמורת. כ"ק אד"ש מה"מ עשה תנועה בידו, אלא שלא הי' ברור למה כוונתו, וכעבור שניות ספורות סימן שוב בידו הק' לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 4 דקות והשעה היתה 2:02.

בשעה 7:30, דקות ספורות לפני השקיעה, נכנסו הממונים על אפיית המצות של כ"ק אד"ש מה"מ עם רבים מהתמימים ואנ"ש אל ה'הול' ומשכו צינור שבראשו ברזיה לתוך חדרו של הרבי. בחדר עצמו לא נכח איש זולת חברי המזכירות והמשב"קים. הריל"ג הכניס את הצינור אל החדר. כ"ק אד"ש מה"מ ישב ליד השולחן, ואחז בכוס. הריל"ג מילא את הכוס, וכ"ק אד"ש מה"מ שפך את המים לתוך צנצנת (בעזרת המזכיר). הריל"ג מילא את הכוס שנית, וכ"ק אד"ש מה"מ סימן בידו התנועה כלשהי. המזכיר חשב שכוונתו לבקשת סיוע, אך כ"ק אד"ש מה"מ עשה תנועות ראשו לשלילה. המזכיר משך את ידו. כ"ק אד"ש מה"מ הניח את הכוס על השולחן וסימן לשטיפת הצנצנת. (יצויין כי בכל שנה כ"ק אד"ש מה"מ הקפיד על דבר זה). שטפו את הצנצנת במים ששפך כ"ק אד"ש מה"מ והחזירוה ריקם. או אז שפך שוב כ"ק אד"ש מה"מ לתוך הצנצנת עוד שלוש פעמים בעצמו.

המעמד כולו נמשך 3 דקות, ובאותו זמן עמד הקהל ב'הול' וניגן א-לי אתה.

מיד אחר כך הוציאוהו החוצה והמשיכו במלאכת שאיבת המים. הרב מרלאוו, יו"ר הבד"צ דקראון הייטס ומכובדים אחרים כובדו בשאיבת מים שלנו עבור המצות שנאפות עבור כ"ק אד"ש מה"מ.

דקות ספורות אחר כך נודע אודות תפילת ערבית ובשעה 7:56 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית לקול שירת "יחי אדוננו". בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ובמשך קרוב ל-3 דקות סקר את הקהל כשמבטו נע מימין לשמאל ועודד את השירה בתנועות חזקות. בסוף סימן במבטו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 8:10.

מאוחר יותר, בשעה 9:00 לערך, התקיימה מכירת חמץ של כ"ק אד"ש מה"מ. השאלה שהיתה עד לרגע האחרון לשיחת היום בפי הכל היתה מי יהיה הרב שיזכה בפעם במכירת החמץ של הרבי. זאת מאחר שבשנים האחרונות מאז פטירת הרב דבורקין ע"ה, נהג כ"ק אד"ש מה"מ למכור את החמץ להרב פיקארסקי ע"ה שנפטר באלול אשתקד. לפועל נודע שכ"ק אד"ש מה"מ אישר את הרה"ח ר' שלום מענדל סימפסאן, המכהן ברבנות בברייטן ביטש. [יצויין כי אביו ע"ה זכה אף הוא שכ"ק אד"ש מה"מ ימכור על ידו החמץ]. הערב קבלן היה כמידי שנה הרה"ח ר' מרדכי הכהן שי' רבקין. המכירה התקיימה בחדרו של כ"ק אד"ש מה"מ. כ"ק אד"ש מה"מ נשאל האם ברצונו לקרוא את השטר, והניד בחיוב. לסיום חתם כ"ק אד"ש מה"מ על השטר בידו השמאלית.

הקנין הי' באמצעות מטפחת שכ"ק אד"ש מה"מ הרים וכן הרב והערב קבלן. אחר כך בירך הרב סימפסאן את כ"ק אד"ש מה"מ, ולאחמ"כ בירך הרב רבקין ברכת כהנים וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן אחר כל ברכה וברכה.

המשב"ק הרה"ח שלום בער גאנצבורג בדק את החמץ בחדרו של הרבי.