י"ג סיון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי י"ג סיון

במשך השבוע האחרון זוכים אנו ב"ה לראות את פני מלכנו משיחנו "פעמיים בכל יום". גם היום זכינו לכך, כדלהלן:

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 2:50 לערך, לקול שירת הקהל 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. 2 חתנים נכנסו, כנהוג, לקבל הסידור מידו הק', ולאחמ"כ הורם המסך בחדר המיוחד והש"צ החל 'אשרי'. עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, כאשר הש"צ אחז באמצע קדיש בתרא. כ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה, כרגיל, לשמאלו לעבר הש"צ והקהל שסביבו, ולאחמ"כ הרים מבטו למולו. בסיום הקדיש החל הקהל בשירת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', בהתלהבות סוחפת, ובתוך שניות ספורות החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות ראשו הק', כאשר שפתותיו הק' ממלמלות כל העת, והשירה גוברת מרגע לרגע. לאחר משך זמן שנראה 'פארטראכט', שוב המשיך לעודד במשך זמן, תוך כדי שמפנה מבטו ובוחן את העומדים בפירמידה שמימינו, ומעודד בראשו הק'. לסיום הפנה מבטו לשמאלו, לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 2 וחצי דקות.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ ב-8:55, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. גם הפעם הי' זה כאשר הש"ץ אחז באמצע קדיש בתרא, וברגעים אלה סקר כ"ק אד"ש מה"מ את הקהל משמאלו וממולו, ואף התקרב למרפסת לראות היטב את הקהל, עד שסיים הש"צ הקדיש - אז החל הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' וכ"ק אד"ש מה"מ החל לעודד קלות את הניגון, [בתנועתו הידועה העביר ידו ע"ג שפמו], ולאחמ"כ החל לעודד בתנועה 'גדולה' בראשו הק', ובהמשך לזה בתנועות נמרצות בכל השטורעם, ברצף ובמהירות משך כמה וכמה פעמים והקהל יצא מגדרו ושר "בכל כוחו"... לסיום הפנה כ"ק אד"ש מה"מ את מבטו לשמאלו, לסגירת הוילון. אף שהגילוי הי' מועט בכמות, כדקה ורבע, אין ספק שהי' זה נראה כדקות ארוכות... הקהל המשיך לרקוד על מקומו משך כמה וכמה דקות עד ליציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ לגמרי מהחדר המיוחד.

  • * *

בחתונה שנערכה הערב, השתתף גם א' ממזכיריו של כ"ק אד"ש מה"מ, הרב שלום מענדל שי' סימפסאן, שלאחרונה אינו פוסח על אף הזדמנות בה מעורר את קהל אנ"ש מתרדמתם. להלן תמצית דבריו:

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

"כרגיל, רוצה הקהל ומשתוקק לשמוע משהו מעודד ומשמח מכ"ק אד"ש מה"מ, וברצוני לומר לקהל אשר היום ביקרתי אצל כ"ק אד"ש מה"מ, וזכיתי למענה על כמה וכמה דברים שהכנסתי". כאן התייחס לספיקות ותהיות שעלולות ח"ו להיכנס לליבם של החסידים, בקשר לאמונה ובטחון - "ויאמינו בה' ובמשה עבדו": "הס מלחשוב כאלו דברים ועוד לדבר עליהם בגלוי! מימות אדמוה"ז ועד היום הזה לא הי' כדבר הזה! אלו שמתנהגים ומדברים בדרך זו, משחקים באש; משחקים עם דברי הרבי ומשחקים עם הרבי ח"ו". אין ספק שדברים אלה אינם משום חידוש לאף א' מאתנו, אך אעפ"כ ראה המזכיר חובה לדבר בנושא זה, היות ולאחרונה הועלו כל מיני ספיקות כפי שהתבטאו בכתבות בעתונות, ואין צורך להאריך בדבר הכי מצער. הלה הוסיף: "'הנדת הראש' של כ"ק אד"ש מה"מ לחיוב או לשלילה, היא ברורה, ולאורה אנו הולכים. והקב"ה ישלח רפו"ש וקרובה לכ"ק אד"ש מה"מ, תיכף ומיד ממש".

הערב התקיימה ב-770 חגיגת סיום הלכות ברמב"ם, ובה שולבה גם "קבלת-פנים" ל'קבוצת צפת', שהתוועדו עד לשעות הקטנות של הלילה, בה גם סיפרו על חוויותיהם בשבוע וחצי לשהותם אתנו בחצרות הקודש.

לאות הכרת טובה ביקר היום ב-770 מאמן קבוצת הכדורסל "הפועל גליל עליון", מר פיני גרשון, כשבכוונתו לראות את מלך המשיח, אלא שבהשגח"פ התפילה התאחרה מעט והוא עזב 5 דק' לפני שנודע ע"ד תפילת מנחה...

הבנייה נמשכת...

ובנוגע לתנופת הבני', לאחר שלפני השבת יצקו את המדרכה החדשה שמול 770, לפני הבני' החדשה, הרי שהיום הסירו חלק מהמחיצות שהקיפו את הבני', והמדרכה נפתחה לטובת הקהל. הקהל רואה בכך סימן מעשי ותקווה אופטימית שהדבר מסמן את ה"אור שבקצה המנהרה"... יצויין כי לאחר שהגיעו 'פלטות' השייש של הבני', כבר הספיקו להדביקם על הקירות למטה, ועתה מחכים ל'קונטיינר' שיגיע מאטלי' עם השייש המיועד לבחוץ.

במקביל לבנייה של רחבת 'בית רבנו שבבבל' שנעשית לאור היום, הרי שהרחק מאור הזרקורים בונים ומשפצים הספרי' של האדמו"ר הקודם, שממוקמת מתחת לבנין 770 - כל הארונות הישנים הוצאו, ובמקומם עושים בני' חדשה תוך כדי הכנת תשתית לאוצר הגדול שיגיע במהירות הכי אפשרית - הספרים שב'ספריית לנין' שבמוסקווא.

יצויין, כי בני' זו היתה בתכנית עוד לפני שלוש שנים, כשבנו את הספרי' בהוראתו והדרכתו של כ"ק אד"ש מה"מ, אלא שרצו תחילה להשלים את החלק הא'; ועתה עובדים על החלק הב'. כן יצויין, כי לפני שלוש שנים רצו גם לעשות שינויים בחדר ששימש לרבי ולרבנית בכל שבת - לעשותו כחלק מהספרי', אך כ"ק אד"ש מה"מ שלל זאת באומרו: הרי אני נמצא שם בכל שבת.