י"ג שבט תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בשעה 2:40 נסע הרבי לאוהל בשעה 6:45 חזר מהאוהל תפלת מנחה ומעריב התקיימה בביהכנ"ס למטה.