י"ג תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי י"ג תשרי

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:58 ובסיומה יצא אל המרפסת, שם שהה כדקה ועודד מעט השירה, עצם עיניו הק' והמשיך לעודד השירה. כעבור דקה סימן לסגירת הוילון ושוב עצם עיניו והמתין לסגירת הוילון. השעה היתה 2:07.

לאחמ"כ נשאל כ"ק אד"ש מה"מ ע"י א' מאנשי הצוות (בקשה חוזרת ונשנית) ע"ד העליה למרפסת הקומה השלישית וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בחיוב.

כעבור כ"ק אד"ש מה"מ דרך הקומה השלישית הציג הריל"ג את החדר הגדול עליו דיבר עם כ"ק אד"ש מה"מ לפני כמה חודשים בנוגע לבנות חדר לפיזיותרפי', וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב על שאלותיו. כעבור כ-20 דקות של שהי' במרפסת שב כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק'.

גם הערב התקיימה חגיגת סיום הלכות ברמב"ם, כאשר בימים אלו ישנה השתתפות ערה של קהל גדול של אורחים.

לשמחת רבים הושלמה מלאכת הרכבת מסך הוידאו הענק (יחסית) בחזית בנין המשרדים 788, עליו דיווחנו ביומנינו הקודם. המארגנים ידעו לבשר שכבר הערב לתפילת ערבית יזכה הקהל לראות את כ"ק אד"ש מה"מ גם מחוץ ל-770, אלא שלפועל לא זכינו לתפילת ערבית.

ובחדר המיוחד עצמו הורכבו במשך היום מנורות חדשות (הקבועות לתקרה) מעל השולחן, להקל על הראי' בתוך הסידור, כאשר האור מתמקד באיזור בו מונח הסידור. דבר זה גרם לאור גדול יותר בחדר המיוחד, כך שהקהל בתוך 770 יכל לצפות בקלות יתר בתנועות כ"ק אד"ש מה"מ בעת התפילה.

ובין האורחים הרבים שהגיעו לחצרות קודש לחג הסוכות בלטו במיוחד שתי קבוצות, האחת - קבוצה של כ-20 נערים חניכי בית הספר למלאכה בכפ"ח, והאחרת - קבוצת חניכים תלמידי מרכז גוטניק בי-ם, שאף קיבלו תמיכה ועזרה עד לחצי כרטיס מהרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, ע"מ שיוכלו אף הם לראות את פני המלך ברגל.