י"ד טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' י"ד טבת

הרבי נסע לאוהל ב-2:30, בצאתו עמדו שם אברך א' והרב"צ ליפסקר רבה של ערד, והרבי נתן לכ"א מהם מלוא חופן ידו מטובעות, חזר ב-6:10.