י"ד כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

אחה"צ נסע הרבי לאוהל. בערב התקיימה התוועדות של התמימים ואנ"ש לרגל יום הבהיר "י"ד כסלו" (ע"י הוועד למימוש הוראות כ"ק אד"ש). אח"כ התיישב הר' י. שפרינגער להתוועד (ודיבר בעיקר על י"ג כסלו יום שבו הגיעה הבשורה שכ"ק אד"ש לא צריך להעיד וכו') עד השעה 8:00 בבוקר.