י"ד תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון י"ד תשרי ערב חג הסוכות

בשעה 10:30 לערך נכנסו ה'זוכים בגורל' והנציגים מכל המדינות - הנוהגים לקבל מידי שנה את הד' מינים מכ"ק אדמו"ר שליט"א - לתוך ה'הול' - שם קיבלו את הד' מינים.

לאחמ"כ נודע, שהריל"ג שאל את כ"ק אד"ש האם ברצונו לחלק את הד' מינים כבכל שנה והשיב בשלילה (עפ"י השמועה כבר נשאל על כך לפני שבוע והשיב בשלילה), כתוצאה מכך הכניס הריל"ג לחדר את כל הסעטים של הד' מינים והרבי בדק הכל. על כל לולב הביט למטה בעוקץ ולמעלה בשדרה. כמה מהם היו מכוסים עם ענפים והרבי הסתכל עליהם חזק (כבכל שנה). גם את האתרוגים בדק והסתכל על כל אחד מהם בנפרד. כמה מהם היו ללא פיטם וכשהרבי הגיב על כך בתמיה, ענה הריל"ג "אז ס'איז געווען א שווערע סעזהן" (- היתה תקופה קשה).

הריל"ג שאל באם יכול למסור למקבלים את ברכת הרבי - כבכל שנה - "להמשיך את כל ההמשכות על כל השנה כולה" והרבי ענה בחיוב, ואח"כ התחיל הרבי להגיד משהו, אמנם לא הבינו בדיוק.

כן הראו לרבי שני הלולבים ושני האתרוגים שעבורו - אותם מסרו אח"כ להרב דוד שי' רסקין (כבכל שנה) כדי לאגוד אותם (ואגד אותם בסוכת הרבי).

עוד בשעות הצהרים, החלו בתפיסת המקומות לתפילה (ולשיחה בע"ה), ולפי התכנית הגלותית הי' זה בחלק ה'מזרחי' (מערבי) של בית הכנסת. כן סודרו מקומות לנפגעים מ(מלחמת)יום כיפור ע"מ שיוכלו לעמוד ללא סכנות וכו'.