י"ד תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי י"ד תשרי - ערב חג הסוכות

לאחר השעה 4:00 לפנות בוקר נכנס הריל"ג לקודש פנימה ובידו מבחר אתרוגים והציג כאו"א בפני כ"ק אד"ש מה"מ, כשכ"ק אד"ש מה"מ הקפיד לראות כל אתרוג ואתרוג; את גידולו ובאם יש פיטם, וכך אישר האתרוגים.

וכמידי שנה הכניס גם הריל"ג חבילת לולבים לכ"ק אד"ש מה"מ. הדבר היה בשעה 10 לערך, ושלא כבאתרוגים, הרים כ"ק אד"ש מה"מ כל לולב ולולב והסתכל עליו באומרו "יע" או "ניין". הוכנסו מספר חבילות שכללו כמה עשרות לולבים (מהרב אלטיין ועוד), ולאחר שכ"ק אד"ש מה"מ בחר בחלקם, חסרו עדיין ארבעה לולבים, או-אז רצו לדוכנו של הרב קעלער, ששלח חבילה אחת של עשרה לולבים ועוד לולב בנפרד, אשר שם בו עין למראה ההידור וכו', וכשהביאו הלולב ההוא לכ"ק אד"ש מה"מ, ענה מיד "יע"! ולאחמ"כ הרים שלושה לולבים מהחבילה ההיא.

לאחמ"כ שאל המזכיר "באם כ"ק אד"ש מה"מ ירצה לחלק הד' מינים" וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בשלילה, ואז עשה זאת המזכיר בלחודוהוי ב'הול'. כמו"כ באי-כח הכפר שהביאו חבילת האתרוגים לא נכנסו פנימה, רק מסרו הכל דרך המזכירות.

בשעה 11:00 לערך הוציא הריל"ג מהקודש את 2 הלולבים וחבילות ההדסים וכו' של כ"ק אד"ש מה"מ להרב דוד שי' רסקין ע"מ לאוגדם, כפי שכ"ק אד"ש מה"מ נהג בשנים האחרונות לעשות זאת על ידיו.

וכבכל דבר שהרבי נגע, אימצו כמה מאנ"ש את אותם לולבים שכ"ק אד"ש מה"מ ענה עליהם "ניין"...

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:50 כאשר בסיום התפלה יצא אל המרפסת והקהל ניגן כרגיל "יחי". כ"ק אד"ש מה"מ הביט כדרכו תיכף לשמאלו, כאשר משם פנה להביט למולו ובראשו הק' עודד קלות השירה. כעבור כדקה סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 2:05.

גם היום שאלו את כ"ק אד"ש מה"מ באם ברצונו לעלות למרפסת הקומה השלישית וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בתנועת בידו הק' לא לחיוב ולא לשלילה, ולאחמ"כ עלה למעלה. בעת שהותו במרפסת קרא הריל"ג מכתבים לכ"ק אד"ש מה"מ, ומשסיים, רמז כ"ק אד"ש מה"מ שימשיך בקריאה. המזכיר אץ למשרדו להביא עוד מכתבים ובדרכו פגש בהרב שלום (סידני) שי' העכט, הנוהג מידי שנה בערב חג הסוכות להביא אתרוגים לכ"ק אד"ש מה"מ וזוכה להיכנס לחדרו של כ"ק אד"ש מה"מ [יודעי דבר מציינים שדלתו של הרבי פתוחה היתה בפניו שנים]. הריל"ג אמר שישאל להסכמתו של הרבי באם יסכים שהוא ימסור האתרוגים בעצמו למע' במרפסת, וכך הווה, וכ"ק אד"ש מה"מ אישר את כניסתו. הנ"ל מסר הקופסא לכ"ק אד"ש מה"מ (ושלא כרגיל לא פתח זאת) ובירכו: ש"אי"ה איבער א'יאר צוזמאן מיט'ן רבי'ן אין אה"ק". המזכיר העיר את תשומת ליבו: "מיט משיח'ן!" הרב העכט הגיב מיד: "דאס איז משיח צדקנו" וכ"ק אד"ש מה"מ הרים את ראשו והביט בתנועה מסויימת.

כ"ק אד"ש מה"מ שהה במרפסת כ-45 דקות, עד לשעה 2:50.

בצהרי היום אף נכנסו חברי המזכירות, וכמידי שנה זכו כ"א לקבל מידו הק' כמה הדסים, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ לקח והביט על כל הדס והדס ומסרו לחברי המזכירות.

* * *

בצהרי היום נתלה לתפארת השלט החדש של חנות ה'מרכז משיח העולמי' שבפינת הרחובות קינגסטון וקרול, שלט גדול ממדים שבמרכזו מתנוססת תמונת כ"ק אד"ש מה"מ ומעל לכובעו כתר יפה. השלט נצבע בצבעים מגוונים ובולטים, כשבתחתיתו נכתב באותיות מאירות עיניים: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

ליל א' דחגה"ס

בהגיענו לסקור את אירועי החג ניתן לציין, אשר ב"ה למע' מהצפיות הגלותיות זכינו לתפילות תמידים כסדרן, שלוש פעמים ביום לראות את המלך בכל שלושת ימי החג, כשהשעות קבועות יחסית. ברוב התפילות הגילויים היו קצרים, אך פעמיים בחג זכינו לגילויים גדולים יותר, כפי שיפורט להלן. כמו"כ כו"כ פעמים זכו ילדי צבאות ה' לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ ולברכו ב"גוט יו"ט, גוט שבת, יחי המלך" וכדו', דבר שבימים כאלו מביא לימי שמחה, אם כי כבר אמר מי שאמר, אשר "כשאתה רואה ממה שמחים היום, ביכולתך להבין עד כמה ירוד ירדנו. הלזה אנו מחכים?!"...

בשעה 7:25 נודע אודות תפילת ערבית וכעבור כ-5 דק' נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד לתפילה. הש"צ, הרב מרדכי שי' בערקוויץ, התפלל לפני העמוד, כאשר בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי", כאשר חלק מהקהל אף איחל גוט יו"ט לכ"ק אד"ש מה"מ וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו פעם אחת. הי' זה גילוי לא ארוך במיוחד, כ-3 דקות, כאשר במשך זמן זה סקר הקהל מימינו ומשמאלו ועודד, תחילה בתנועות קלות מלמע' למטה ולאחמ"כ אף בתנועות חזקות יותר. כמו"כ חלק מהזמן אף מלמל בשפתותיו הק', ולסיום סימן בראשו הק' ובתנועת ידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 7:55.

הקהל כבר "הורגל" אשר עם סגירת הוילון אפשר ללכת הביתה ולהתכונן ליום המחר לתפילה הבאה. אין מה לחכות לא עבור שיחה מכ"ק אד"ש מה"מ, לא עבור הכרזת גוט יו"ט בתוכה ולא עבור ניגון ופרצת, וגם לא עבור הברכה בסוכה לקהל האורחים...

מיד לאחר התפילה עבר כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו (הממוקמת במשרדו של הריל"ג). כ"ק אד"ש מה"מ הדליק הנרות, והכול נזכרו באירוע שהי' בשנה שעברה בקשר לנרות, וכן בכך שכ"ק אד"ש מה"מ ישב והמתין אז לקידוש כמה וכמה דקות עד שהתברר שהסכך הי' מכוסה בכיסוי "חסין גשם". השנה דבר זה לא חזר על עצמו, והסעודה התנהלה ללא אירועים מיוחדים.

[השולחן עליו אוכל כ"ק אד"ש מה"מ בסוכה הוא השולחן עליו התפלל במשך כל השנה בחדר המיוחד, ואשר במקומו הביאו בינתיים שולחן אחר זמני, עד לשולחן נאה עוד יותר, שגם הוא יהי' זמני בע"ה עד להתגלות והרפואה הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ].

בשעה 8:40 לערך נכנסה לתוך הסוכה קבוצת ילדים, בני המשמשים ונכדי המזכירים וכו', כ-15-20 במספר, לאחל גוט יו"ט. כ"ק אד"ש מה"מ הניד להם בראשו הק' ולאחמ"כ נכנס לחדרו הק'.

ובפינת הרחובות קינגסטון אבניו ומונטגומרי סטריט נסגר הכביש לתנועה והקהל רקד בהמוניו עד לשעות הבוקר המוקדמות, בהתאם להוראת כ"ק אד"ש מה"מ: "אז די גאס זאל טאנצן"...

ומאוחר יותר, בשעות הלילה (בשעה 2:00 לערך), נכנס שוב כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו, לטעימת מזונות.

וועד המסדר הכין מודעות מיוחדות בנוגע לחלוקת המספרים עבור התור ללולב ביום א' וביום ב' דחגה"ס, לתועלת הרבים, כאשר הממונה בכל שנה ע"ז הוא הרב יוסף יצחק שי' קייזין.