י"ז כסלו תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

כשנכנס כ"ק אד"ש לזאל הגדול לקבלת שבת ראה בכניסה גוי עובד על מרזב, והביט כ"ק אד"ש לשם זמן מה בתמי', ואח"כ נכנס.