י"ז כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

הרבי יצא לספרי' בשעה 4:15, חילק צדקה לילדים לקראת שבת יצא לאור קונטרס י"ט כסלו ובו מאמר ד"ה: פדה בשלום נפשי וכו' שנאמר בשנת תשל"ח. מוגה ע"י כ"ק אד"ש.