י"ז סיון תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א', י"ז סיון

לאחר תפלת מנחה נגש ר' זלמן יפה לכ"ק אד"ש ואמר שנוסע לביתו לאחר השיחה, בין הדברים אמר לו כ"ק אד"ש שיזכור לבוא לכאן בחזרה ל"הקהל", עכ"פ לסוכות ואפשר קודם.

בשעה 7:40 ירד כ"ק אד"ש לומר שיחה לנשים המשתתפות בכינוס דנשי ובנות חב"ד ועורר ע"כ שילמדו ויתנו עוד שיעורים בהל' הקשורים בטהרת המשפחה בכ"מ, וכן ע"ד ההשתדלות לגדל משפחות ברוכות ילדים, והאריך מאוד לדבר נגד "תכנון המשפחה" ועל-כך שאלו המעכבים בדרך הטבע את ברכת ה' בהולדת בנים ובנות מביאים כל מיני חולי ה' ישמרנו, כידוע ומפורסם. וביקש בסיום שיצאו בכרוז לכל העולם כולו עד"ז, ואמר כמ"פ שיודע שיהיו בתחלה מניעות ועיכובים, אך אין להתפעל מהם ולפועל יצליחו בזה.

לאחר השיחה (בשעה 9:10) מסר כ"ק אד"ש ע"י המזכירות לאגודת נשי ובנות חב"ד חבילה של מטבעות עבור טהרת המשפחה, ונסע לביתו בשעה 10:00.