י"ז שבט תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' י"ז שבט ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:15 חייך ועשה בידו הק' שלום למר רוזן [שעמד ע"י הדלת הראשית של 770 - בצד] כרגיל.

  • יהודי אחד [שהולכים אליו למבצעים בכ"י שישי] הי' לו בעיות בעסקיו עם שותפו. וכתב מכתב לרבי ע"ז וביום ז' שבט קיבל מענה: "בנוגע להצלחה בעסקיו. זה תלוי בשמירת שבת ויו"ט, ושטר מכירה אזכיר עה"צ." מייד כשקיבל את המכתב החליט שדבר הראשון בנוגע לשמירת שבת שיסגור את החנות בשבת וביו"ט. וכבר לקראת סוף השבוע ישב הוא ושותפו לפני 2 עורכי דינים. ובאמצע הציע שותפו שהנ"ל יכתוב את סכום הכסף שמוכן למכור את החנות ואם זה ימצא חן בעיניו אזי ישלם לו את הכסף והחנות תהי' שלו בלבד ואם לא אזי הנ"ל יצטרך לשלם את הכסף והעסק יהי' שלו. וכאן הוא עמד במבחן קשה באופן פתאומי. כי אם יכתוב מחיר נמוך הרי השותף ישלם והוא יפסיד ואם יכתוב מחיר גבוה הרי הוא יצטרך לשלם אותו, לבסוף החליט שאין לו מה לדאוג כי הרי יש לו מכתב מהרבי ויכתוב מה שעולה בדעתו הוא כתב מחיר וכשהראה זאת לעורך דינו הוא אמר שזה מדאי קצת שיוסיף אבל אמר שהוא החליט כך, ואין לו מה לדאוג כי הולך בכוחו של הרבי ופרנסה בודאי יהי' לו. כשהראה זאת לשותפו הוא... והחליט שהנ"ל ישלם את הכסף והוא יעזוב את העסק... ועי"ז דבר ראשון שכבר התפטר משותפו שהפריע לו...
  • א' הגיע ועשה את חתונת בנו כאן ב-770 ובאמצע החתונה נכנס לרבי ליחידות ושאל אותו אד"ש איך זה שמשאיר את האורחים ככה? וענה שלא הייתה לו ברירה אחרת (לבא לרבי בזמן אחר) וענה לו אד"ש, א"כ לפום צערא אגרה.
  • לפני כחודש א' [שהי' מדריך ספורט של "מצוייני צה"ל" (כיום עובד בביטחון של אל-על) ונכנס עמם ליחידות] לא הרגיש טוב לא יכל לאכול והרגיש חולשה חזקה ביותר ועשו בדיקות ולא מצאו את סיבת הדבר והי' שבור מזה הוא כתב מכתב לרבי ולאחרי ששלחוֹ מיד נהי' בריא כאילו לא היו דברים מעולם. אח"כ קיבל מכתב מהרבי:"שישמור כשרות המאכלים בתוככי ההנהגה כללית עפ"י רצון ה' אזכיר על הציון." [אח"כ כתב לאד"ש שקיבל ע"ע].

יצא למנחה ב-3:15 שם מטבע לצדקה בתוך ידה של ילדה קטנטונת ואח"כ עשה אד"ש באצבעו הק' לשלום [נענע באצבעו]. בקדיש בתרא אד"ש הסתכל על ילד שיאמר אמן ואמר יותר חזק אמן ונענע מעט בראשו. יצא למעריב ב- 6:50 נסע לביתו ב-11:50.