י"ז תמוז תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי י"ז תמוז - יהפך לששון ולשמחה

לתפילת מנחה וקריאת ויחל נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:22. עקב השעה המוקדמת גם 'בעל-קורא' לא הי', והרב ש"ב שי' ליפסקער קרא בתורה. בסיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הש"צ אחז לפני קדיש בתרא וכ"ק אד"ש מה"מ הביט משך זמן לשמאלו ולאחמ"כ סקר את שאר הקהל, וכך במשך דקה ו-20 שניות כשבסיומם סימן לסגירת הוילון.

לתפילת ערבית לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ.

כהוראת כ"ק אד"ש מה"מ מידי שנה ללמוד בג' השבועות הלכות בית הבחירה וכו', החלו היום ב-770 בשיעור הראשון, שהתקיים בשעה 7:00 בערב. 'מגיד השיעור' היה הרב שלום שי' מרוזוב. שיעורים אלו אף עוברים ב'הוקאפ', כך שהקהל הרחב שאינו נוכח בבית הכנסת בשעת מעשה, יכול להשתתף בשיעורים.