י"ח אייר תשל"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו', ח"י אייר - ל"ג בעומר

נודע שאד"ש ציוה ל'וועד להפצת שיחות' להוסיף בסוף הליקוט אודת ברכה אחרונה מספר שאלות.

כשאד"ש הגיע מהבית אמר אחד מאנ"ש שעושה היום 'אופשערעניש' לבנו, ואמר לו אד"ש: "שיהיה בשעה טובה ומוצלחת" ונופף בידו הק' לילד לשלום.

מטעם המזכירות פירסמו כמה דברים בהוראת אד"ש: א) שגם נשים וילדים יתנו לצדקה 10 מטבעות (דיימ'ס וכדו'). ב) שילמדו תורה מהרשב"י, על-כל-פנים מהמכתב [מכתב-כללי שיצא-לאור לקראת ל"ג בעומר. נדפס בלקו"ש חי"ז ע' 505]. ג) שכל אחד שמתקשר למזכירות שיעוררהו אודות הנ"ל.

במשך היום התבטא אד"ש של"ג בעומר אינו "חג חב"די".

עעל תהלוכת הטנקים הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות: נת' ות"ח. ודבר בעתו - ביום שמחתו דרשב"י, אזכיר עה"צ.

ברחבת 770 עומדים הכן 12 טנקים ושתי משאיות, כשעל אחד מהם מוצג זוג תפילין ענקי בצורת טנק, ועל השני תצוגה של מבצר תפילין על-יד הכותל המערבי, על-יד ארמון המלכה בלונדון ועל-יד מגדל אייפל בפריז.

הרבה מרץ ועבודה הושקעו בהכנת תערוכות אלו, על-ידי הת' ד-‏770, לקראת שנת ה-‏10 ל"מבצע תפילין" החל בימים אלו.

כל הטנקים מתמלאים, יש שאפילו 'נדחסים' כ-‏30 איש בעמידה! בשעה 12:00 יוצאים בשיירה לכיוון מנהטן, כשהמשאיות בראש. מידי פעם עוצרים, מכריזים על ה'מבצעים' ומחלקים חומר הסברה. אחר-כך מתפצלים, כל טנק תופס נקודה, עובדים כמה שעות וחוזרים ל-‏770 קצת לפני הדלקת-נרות.

ההצלחה הייתה הרבה למעלה מן המשוער, רבים הניחו תפילין והבטיחו להדליק נש"ק.

ברדיו הודיעו כל רבע שעה על הוראת כ"ק אד"ש לתת צדקה וללמוד תורת הרשב"י. כמו-כן הועבר ברדיו בשידור חוזר כחצי שעה מהתוועדות דל"ג בעומר אודות הנ"ל. כמו-כן פורסמו הוראות אד"ש בהתוועדות השבת, שאפשר להשלים את הנ"ל במשך שבע ימים, בכל יום בכלי-התקשורת.