י"ח אייר תשמ"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי, ח"י אייר - ל"ג בעומר

לפני נסיעתו לאוהל, נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א פרוטות לאיזה ילדים שישימו בתוך הפושקע ואמר להם אחר כך "ביי!". גם לילדים שעמדו ברחוב בריחוק מקום נתן מטבעות.

בהיותו כבר בהמכונית ראה אשה עומדת ומכתב בידה, ואמר להמזכיר הרחי"ק שישאלה אם זה מכתב בשבילו. היא נתנה המכתב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א לקחו ורמז להילדים שיגשו להמכונית. הם ניגשו ונתן לכל אחד פרוטות לצדקה.

בנוסעו מעט מ-‏770 וכבר עמד הרכב על פינת קינגסטון, ראה קבוצת ילדים ב"טנק", ורמז לכולם שיגשו ונתן לכל אחד כנ"ל. כמו כן רמז לאחד שעמד בה"טנק" שיגש אף הוא, ונתן לו. כל זה ערך כמה דקות, ואחר כך נסע לאוהל.

בשובו נכנס לתפילת מנחה (למרות שאינו נוהג להיכנס לביהכ"נ לתפילת מנחה בעש"ק). לפני כניסתו חילק לילדים מטבעות לצדקה, אולם המטבעות כלו וכ"ק אדמו"ר שליט"א חזר לחדרו והביא מטבעות נוספות.