י"ח אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון ח"י אייר - ל"ג בעומר התהלוכה

בשעה 10:00 לערך נסגר הכביש לתנועה לאורך מספר 'בלאקים' בכביש המרכזי והסואן, רחוב איסטערן פארקווי. [בכלי התקשורת נמסר על-כך מבעוד מועד]. כמו"כ סגרו את 'קינגסטון אבניו', ועל הכביש ממול 770 נפרשו אלפי כסאות, עליהם הונחו חוברות מיוחדות בענין ל"ג בעומר, בהוצאת המארגנים.

בשעה 10:30 לערך, מועד תחילת הכינוס, פתח והנחה הרב יוסף שי' גולדשטיין ("אנק'ל יוסי"), שבשפה המיוחדת לו ריתק את הילדים למשך כחצי שעה. לאחמ"כ, בשעה 11:00, זמן המשוער לצאת כ"ק אד"ש מה"מ, עלה הרב שמעון שי' העכט (כממלא מקום אביו הרב יעקב יהודה ע"ה) אשר הנחה את הכינוס והתהלוכה עד לסיום. הרב הכט הכין את כולם בציפי' מודרכת לקראת המעמד הגדול בע"ה - השתתפותו של כ"ק אד"ש מה"מ.

לבנתיים הוזמן הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק לברך את כ"ק אד"ש מה"מ בברכת כהנים.

כעבור דקות ארוכות נודע, לצערם ואכזבתם של כל המשתתפים, שכ"ק אד"ש מה"מ לא יצא. בלית ברירה נתנו המארגנים אור ירוק לקיום ההצדעה, וכך בשעה 11:20 לערך החלה הצעדה.

בראש הצועדים - פרשי משטרה רכובים על סוסים, נציגים מטעם משטרת ניו יורק שמצדיעה לרבי מליובאוויטש, כבכל 'פאראד'. לאחמ"כ צבא ארה"ב בראשות הצ'פלין הרב יעקב גולדשטיין, כשהם נוהגים על רכב כבד, נגמ"ש צבאי. אחריו נסע אוטובוס דו קומתי מלווה בכמה אבות עם ילדיהם בני השלוש, ועליו כתוב "אפשערעניש", לאמור: תספורת לכל הילדים שחגגו היום את יום התספורת, ולאחמ"כ צעדו מאות ילדים מכל מיני מוסדות, כשרובם ענודים כובעים, ככתרים לראשיהם, הנושאים את המלים 'יחי המלך'; חולצות יפות ומיוחדות, ומחזיקים בידיהם שלטים 'יחי אדוננו', 'ברוך הבא', 'יחי המלך', וכדו'.

כמו"כ עברו שבעה 'טריילרים' מצויידים ביצירות נפלאות ומלהיבות, פרי יצירתם של תלמידי 'חובבי-תורה', 'אהלי-תורה', 'ישיבת תות"ל מוריסטאון', 'ליובאויטש ישיבה', 'מוסד פר"י', 'בית-רבקה' ו'מכון-חנה'.

הדבר מעניין הוא, שלמרות תצוגותיהן השונות של כאו"א מהיצירות, היוו כולן נקודה מאחדת ומשותפת - כולן עסקו בנושא הגאולה ובית המקדש השלישי.

במיוחד תצויין יצירתם של תלמידי ה'קבוצה' - חובבי תורה, שעשו כתר גדול ויפה, עליו כתוב יחי אדוננו..., וכן כדור העולם כשתחתיו כתובות האותיות גאולה, ובאמצע - האות "אל"ף" עולה ויורדת. אקט זה מסמל את דברי כ"ק אד"ש מה"מ ש"פעולת הגאולה היא להכניס את האות אל"ף ב"גולה" ונעשה "גאולה". כן הדגימו לקהל הרחב את מציאות אחרית הימים כאשר "כל המעדנים מצויים כעפר", בהמחישם שדה עם עצים ועליהם תלויים וגודלים מאכלים, כסף וכו' לרוב, כולל גם עצי סרק, כנאמר שאף הם עתידים לשאת פירות.

הוצאה מיוחדת - הבלתי יאומן קרה

תלמידי מוריסטאון עשו אף הם יצירה נפלאה ויפה, כאשר רואים בה את "בית רבנו שבבבל" במתכונתו החדשה תובב"א, עומד לצידו של בית המקדש השלישי והמשולש ומגיע עם "ענני שמיא", כשלאורך הטנק כתוב על מהותו וענינו - "און מ'גייט אלע צוזאמען צום בית המקדש השלישי", והגדילו לעשות: קיר עם קטעי עיתונות מבויימים מימות המשיח, כשהכותרות שלהם - יהודים יכולים לעזוב את רוסי', וכל מה שאירע בשנת אראנו נפלאות. בין העיתונים ראינו גם את המאגזין הגדול ביותר בארה"ב, ה"טיים" ("טיים-מאגאזין"), כשהכותרת הראשית שלו היא "הוצאה מיוחדת - הבלתי יאומן קרה, משיח הגיע! האנשים טסים ע"ג עננים".

מוסד 'פר"י' המחיש לכולם את המבצע הגדול שעשה 'משרד השלוחים' לפני כחודשיים, כאשר יצאו חמשת הטנקים להקיף את ארה"ב עם בשורת הגאולה. על פני המשאית נראו בנינים מוכרים, כבניני התאומים, הבית הלבן ועוד, והכותרות הראשיות - "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" ו-"LET'S WELCOME MOSHIACH".

'ליובאוויטש-ישיבה' חילקו את הפלטפורמה לארבע שלבים-תקופות: שלב א' - החל מתקופת כ"ז ניסן, לאחר השיחה הידועה. למע' מתנוססות המלים "טוט אלץ וואס איר קענט"... וממחישים לנו, בהתאם לכך, את הפעולות הראשונות של מטה משיח: מכוניות נוסעות על כבישים סואנים, בין-עירוניים ובין-לאומיים, ולגגותיהן שלטים של "משיח נמצא בדרך" וכו'.

שלב ב' - ללמוד עניני משיח וגאולה, וכאן מציגים את כל הספרים והחוברות שיצאו בעניני משיח. שלב ג' - דברי כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע ל"וכתתו חרבותם לאתים" - תקופת ימות המשיח, ומראים לנו את החרבות שהפכו לאתים, וצריכים רק "לפתוח את העיניים"..., ושלב ד' - הגאולה האמיתית והשלימה! וכאן מראים את השער לה' המוביל לבית המקדש השלישי, כשצריכים לעבור דרך "בית רבנו שבבבל" ע"מ להכנס לבית המקדש.

'אהלי-תורה' הכתירו בגדול את התפלה "קבץ נדחינו וכו'", והיעוד "וארו עם ענני שמיא", כשהם מציגים את בתי חב"ד המגיעים ב"ענני שמיא", וכן בנינים מרכזיים ברחבי העולם, כמגדל 'אייפל' שבצרפת, מגדל 'פיז'ה' שבאיטלי', מגדל ה'תאומים' שבניו-יורק וכו', כשכל זה מביא ומגיע לאה"ק (בבחינת "כל הנחלים מוליכים אל הים...). הללו לא שכחו גם להציג ענין של תחית המתים.

גם המוסד 'מכון-חנה' הכין פלטפורמה מיוחדת מענין הבאת הביכורים לביהמ"ק.

הצדעה למשיח

במהלך הכינוס אירגנו מספר תמימים הפתעה לנוכחים, ועל שמי ברוקלין נכתבו (בעזרת חמשה מטוסים שחברו יחדיו וציירו בעד הסילון שלהם) המלים 'הצדעה למשיח' בעברית ובאנגלית. במהלך הכינוס הם שבו על ה'תרגיל' כארבעה פעמים, ולפי הנודע דבר כזה ניתן לראות ל-2 מליון איש, כך שגם במנהטן, בו התקיימה בו זמנית צעדת ענק להזדהות עם ארה"ק - ראו והצדיעו למשיח.

כמו"כ מסוק זעיר חג מעל משתתפי הכינוס, בגררו שלט ענק הכותב על "הצדעה לרבי מלך המשיח". הלה עשה מספר סיבובים ומשך את תשומת לב כל המשתתפים, ולאחמ"כ פנה למצעד ההצדעה במנהטן, ועשה גם להם סיבוב עם השלט... התהלוכה נמשכה כשעה וחצי, ובסיומה המשיך הקהל ל'פארק' שמעבר לשכונה.

הקהל, למותר לציין, עזב את הכינוס בתחושת אכזבה, שכן כינוס כ"כ יפה ומוצלח, בהשקעה של שבועות ארוכים של עבודה והרבה כסף - יכל להיגמר הרבה יותר משובח וגדול לו זכינו להשתתפותו של כ"ק אד"ש מה"מ, ולו לדקה בלבד!

ובודאי, כפי שציינו רבים, באם כ"ק אד"ש מה"מ הי' רואה את הכינוס, הי' זה מיסב לו קורת רוח רבה. אך ל'יריד' הזה, מסתבר, לא זכינו.

לתפילות מנחה וערבית לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ.

למען האמת, ילאה העט ותקצר היריעה מלתאר את עגמת הנפש ומצב הרוח באווירה הקשה השוררת כאן מזה שבועיים, ובפרט לאחר היום הזה שגם בו לא זכינו... אך בלב כולם התקוה והוודאות המוחלטת שבקרוב ממש נזכה לרפואתו השלימה של כ"ק אד"ש מה"מ והתגלותו לעין כול, או אז יהי' זה ה'יריד' הגדול ביותר, "וארו עם ענני שמיא" - לאה"ק, לירושלים עיה"ק ולביהמ"ק השלישי.

מאוחר יותר נודע, אשר בערב קודם לכן נשאל הרבי שליט"א בנוגע ל'פאראד' ולא ענה, ובעת ה'פאראד' שאלו באם יצא בשביל הילדים ל'פאראד', והשיב בשלילה כו"כ פעמים, באמירת ניין.