י"ט טבת תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי י"ט טבת

היום לא זכינו לתפילות עם הרבי ולראיית פני המלך, כלל.

מאידך, נודע ע"ד התקדמות מתמדת והולכת, וכמו"כ בענין האוכל מוסיף והולך. כן ביקר היום הפיזיותרפיסט דן שי' ומילא את תפקידו.

הערב התקיימה אמירת תהלים לרפואתו המיידית והשלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א (כמידי יום ביומו) בהשתתפות מנין מצומצם, ובהמשכה התקיימה התוועדות לרגל יום ההילולא של רבינו משה בן מיימון הספרדי, הרמב"ם, בשילוב והמשך לעריכת 'סיום' על הלכות תרומות להרמב"ם.

בפתח הדברים עשו 'מי שברך', אמרו 'אבינו מלכנו' וכו', וכן הכריזו 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

"פותחין בדבר מלכות" - בהשמעת שיחת ק' מי"ז טבת ה'תש"נ.

לאחר מכן עשו 'סיום' ברמב"ם, בו התכבד הגאון ר' משה שי' הבלין ראש ישיבת 'תומכי תמימים' קרית גת, שגם אמר 'הדרן' נפלא על הל' מלך המשיח. את ההתחלה של הלכות תרומות עשה הר"ר אברהם שי' וויקלער, מה'חוזרים' החשובים בבית קלויזנבורג ומשתתף קבוע בסיומים ב-770.

לאחמ"כ נשא דברים הגאון החסיד הר"ר מיכאל שי' זעליגזאן, בעל-המחבר ספר 'הערות וציונים ל"היום יום"', שהעלה רעיונות מעניינים ב'היום יום' - איך שכל חודש מורה ומדריך את החסיד בדרכי החסידות, כמו: 'יחידות', 'התקשרות'; וכיו"ב. לאחמ"כ דיבר הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ שקישר את הדברים, כהרגלו בקודש, "(לחיות) עם הזמן", ובכך ננעל, בעצם, החלק הרשמי, ולאחמ"כ התוועדו עד 4:00 לפנות בוקר, ביניהם - הרה"ח ר' ש"ב שי' ליפסקער, וכמה מהחסידים והתמימים.

ע"פ התכנית הגלותית תתקיים אי"ה ביום חמישי עצרת התעוררות בבית משיח, וביום ראשון יעלו לציון כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לתפילה וזעקה לאור זה שעברו כבר עשרה חדשים "כלה קייץ עובר חורף ועדיין לא נושענו".