י"ט כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, י"ט כסלו

ע"פ הקול קורא מהבד"ץ דק"ק קראון הייטס, התאספו בביהמ"ד – 770 – כל תושבי השכונה, אנ"ש והת' ובשעה 8:30 בבוקר החלו באמירת כל ספר תהילים בציבור, ולאח"ז חזרו חלק משיחת ההתוועדות דשבת ונתנו צדקה ואח"כ הקהל רקד "דידן נצח" ויצאו לרקוד בריקודים עד שהגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בבוקר נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לסיום התפילה ואמר את הקדישים.

חלוקת הדולרים ארכה כשעה וחצי.

בין העוברים:

הרב ב.צ. גרוסמן (מאה"ק) נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א דולר נוסף עבור אחיו ממגדל העמק. להרב זושא ריבקין (מכפ"ח) כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו דולר נוסף ואמר לו ברוסית: שזה בשביל המסעדה. לשליח הר' מרדכי איינבינדער (מקליפורני') כשעבר עם קבוצה של אנשים המתקרבים ליהדות אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: בשורות טובות והצלחה רבה, ואח"כ נתן לו דולר נוסף לפעולות. לא' שאמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שהיום חל יום הולדתו ברך כ"ק אדמו"ר שליט"א: שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות. כשעבר ר' גרשון בער יעקבסון עורך ה"אָלגעמיינער זשורנאַל" נתן עוד דולר ואמר לו: ישר כח על הפרסומים בעתון, ובמיוחד בזמן האחרון.

לפני תפילת מנחה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א קדיש דרבנן, ולאחריה שני קדישים נוספים.

בשעה 9:15 יצא לתפילת מעריב, ובשעה 9:30 ירד להתוועדות.

התוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א די"ט כסלו, היתה שמחה במיוחד. אחר השיחה הראשונה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לכו"כ לומר לחיים והאיר פנים לכולם. כמה רבנים ניגשו לדבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן כמה אישים חשובים. לאחדים לחץ כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידם, ולכמה נתן מזונות.

לרב פ. הירשפּרונג אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א ששמע שבנו בקי בש"ס ושאין תוס' בש"ס שאינו יודע, וכן שמע מהרב עלברג, הנ"ל ענה שיודע הוא שיש לבנו אַ גוטע קאָפּ, אבל "אין האב נאמן על בנו".

עם הרב עלברג דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד "מיהו יהודי".

לא' בן 80 שביקש ברכה לאריכות ימים ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א שנזכה להתראות בעוד כ-10 שנים.

בניגונים עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א את השירה בצורה מיוחדת. אחר ההדרן שאל עט מהרב יאָלעס ורשם ע"ג כרטיס את המסכת בה משתתף בחלוקת הש"ס. בשיחה האחרונה דיבר אודות מבצע חנוכה והפצת המעיינות ובאופן של דידן נצח.

בחלוקת הדולרים עבר מר ד. שיש שי' (מאה"ק) וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו ששמע על עזרתו וסיועו לחב"ד, ומודה לו על פעולותיו בעבר ובעתיד.

בסיומה של ההתוועדות החל את הניגון "ניעט ניעט".

כשיצא מההתוועדות הלך באיטיות ונעצר מפעם לפעם ועודד את השירה כשפניו הק' מאירות ומחייכות לכאו"א. כשירד מהבימה הסתובב לעבר הרב יאָלעס שי' נטלו בידו הק' והוליכו אחריו, וכל זמן זה ניגן הקהל "דידן נצח" בשמחה רבה מתוך הרגשה ש"יד החסידים על העליונה".