י"ט מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, למנחה נכנס 3:15. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:15. למעריב נכנס 6:46. אד"ש הי' עד שעה 1:40 לבד בחדרו, ואח"ז בא יעקב הרצוג עם שני אנשים והי' לבד כשעה, ואח"ז יצא וקרא עוד אחד, ואח"ז יצא וקרא לשני. לשני שאל אד"ש איפה הוא לומד ומה הוא לומד, מה לומדים בשבת, ודיבר איתו כמה רגעים, ובשעה 2:10 יצאו. ושאלו את ר' יעקב הרצוג מה אמר אד"ש? חשב ואמר שיהי' הכל סודות, ואח"ז סיפר ואמר שיהי' רק כאן שלא יספרו בחוץ. אד"ש אמר שלא יסמכו על הגויים (הפירוש שכעת מדברים באו"ם הרבה הצעות), ואח"כ אמר שדיבר עם אד"ש בלימוד בנוגע לנס של פורים, שלא אומרים הלל שבנס של חוץ לארץ, ואח"ז נכנס חדקוב. ובשעה 2:25 נסע הביתה עם קרינסקי. אחרי מעריב ניגש דוד ראסקין, וסיפר לאד"ש שאשתו נולדה בת.