י"ט מרחשון תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' י"ט מר חשוון ה'תשמ"ז

לקראת שבת יצא לאור מאמר של הרבי ד"ה: "וה' אמר המכסה אני מאברהם גו'" (שנאמר בשנת תשל"ז), מוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א. בליל שבת בשעה 10:00, התקיימה ב"זאל" הקטן התוועדות חסידית של התמימים בהשתתפות המשפיעים – לרגל כ' מר חשוון – יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.