י"ט סיון תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, י"ט סיון

שחרית 10:00-10:50.

אחר כ-20 דקות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה.

לקראת סיום החלוקה (שארכה כ-9 דקות) הביא א' מפעילי "ברית יוסף יצחק" יריעה של ספר תורה שנכתב כעת לזכות כל הנימולים שע"י הארגון הנ"ל, והראהו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

במשך היום היה בחוץ (ברח' קינגסטון) דוכן למוצרי גאולה ומשיח, המוקמת מידי פעם ע"י הגב' ר. שוויי תחי'.

מנחה 3:15-3:29; לא אמרו תחנון. אחרי התפילה אמרו תהילים עד 3:36.

בשבוע האחרון, וכן הי' היום, הועמד ארגז עם חוברות ה"דבר מלכות" למכירה במכיר 25 סנט, לתועלת הציבור הרחב החפצים בלימוד שיחות הקודש דתנש"א-נ"ב במשך כל השבוע (ולא רק בשבת קודש – שאז מחולקות החוברות בחינם).

מעריב 9:30-9:43. הערב הוא היארצייט של "אביר שבאבירים" המרא-דאתרא דשכונת המלך הרב יהודה קלמן מאַרלאָוו ע"ה, ובנו ר' יוסף יצחק מאַרלאָוו שי' עבר לפני התיבה. בסיום התפילה התמהמה הש"ץ וא' התמימים "חטף" והכריז את הכרזת הקודש.