י' כסלו תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, חג הגאולה יו"ד כסלו

שחרית היה כרגיל, לא אמרו תחנון, והתפילה הסתיימה ב-10:38. גם בתפילה זו אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הקדישים.

אחרי התפילה התקיימה התוועדות לרגל בר-מצוה.

בסביבות השעה 1:00, יצאו לדרכם שלוחי המלך לאוסטרליה התמימים ישראל שי' שפּרינגער וזלמן שי' שאַרף, מלווים בריקודים.

בתפילת מנחה עם הרבי שליט"א מלך המשיח השתתפה כיתה של ילדים מחדר "אהלי תורה", כפי שנהוג שם ביומי דפגרא. לרגל היום, החל הש"ץ לשיר ב"שים שלום" ("וביום שמחתכם") והקהל הצטרף בלהט.

מיד אחרי הכרזת ה"יחי", הכריז הרב ליאור שי' מלכה – שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לצפון הנגב – ג' פעמים "עד מתי?!" בקול גדול, וחלק מהקהל ענה אחריו. אח"כ הודיעו על תפילת מעריב (לא אמרו תהילים) וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מביהכ"נ לקול שירת ה"יחי" (הנ"ל החל לשיר "ואני אבטח בך", אך שירת ה"יחי" התגברה עליו מיד).

אחרי התפילה התקיים "אפּשערעניש" במרכז 770 לבניו התאומים של הרה"ח ר' משה שי' שאַרף, פעיל "מרכז דוברי עברית" במונטריאול, קנדה.

והשלוחים ממשיכים לנסוע. אחרי מנחה יצאו לדרכם השלוחים החדשים לבית חב"ד בניו-דלהי שבהודו התמימים ישראל שי' בלאָך ומשה שי' מאַזוז.

בשעה 5:30 התקיים "ראַלי" מיוחד לילדי צבאות ה' לרגל יו"ד כסלו, בעזרת-נשים של איסטערן פּארקוויי.

מעריב היה כרגיל, בסיומו (בשעה 6:56) הודיעו על קידוש-לבנה ושחרית.

כעבור דקות אחדות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ל"קידוש לבנה" ברחובה של עיר (הסטענדער הועמד במקום הרגיל – מול הפתח של המדרגות הפנימיות). יצוין כי ברקע עדיין התנגנה מוזיקה של חופה (שמכבר הסתיימה), שהפריע למהלך ה"קידוש לבנה", אך זה הופסק באמצע. בין המשתתפים הבולטים היה המרא-דאתרא וחבר הבד"צ הרה"ג אהרן יעקב שוויי שליט"א.

בסיום המעמד הכריז א' מאנ"ש את הכרזת הקודש ג"פ, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שב להיכל קדשו.