י' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' י' באב (צום נדחה)

בשעות בין הערביים התקיים מנין גדול לאמירת כל התהלים, כרבע שעה לפני סיום הצום השמיעו ב-770 את השיחה שאמר כ"ק אד"ש בשנה שעברה בזמן זה בדיוק, לאחר תפילת ערבית והבדלה ניגנו את ניגון ההקפות להרלוי"צ (בהתאם לזה שכ"ק אד"ש התחיל בעצמו בשנה שעברה) ויצאו לקדש את הלבנה ברוב עם ולקיים את ענין "ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם אמן".

ועד סעודת שלמה הכין ארוחה לציבור כדי שיסעדו את ליבם לאחר הצום וע"כ מגיע להם 'יישר כח'.

את הסיום היומי ברדיו ערך הרה"ח שלום דובער שי' ליפסקער שסיים את מסכת מועד קטן