י' מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי יו"ד מר חשון

למוד נסיון (מהשבועיים האחרונים בהם יצא כ"ק מה"מ לתפילות מנחה ומעריב, סמוך לכניסת השבת) הגיע הקהל מוקדם ל-770. ההמתנה היתה ארוכה, ולפועל, רק בסביבות השעה 5:10 הודיעו שכ"ק מה"מ עומד לצאת. הש"צ (הרב יהודה שי' איידלקאף) הועמד הכן, וכעבור כדקה נכנס מה"מ אל החדר המיוחד.

כאן המקום להאיר את תשומת לבם של הקוראים, שהמקום בו עומד הש"צ השתנה, ואם בכל השנים עמד הש"צ במזרחו של בית הכנסת, ע"ג הרצפה, באופן שרוב הקהל אינו יכול לשומעו ולא כ"ש לראותו, הרי שהיום, לאחר שהמזרח עשה סיבוב של מאה ושמונים מעלות, ועבר למערב, גם עמוד החזן התקדם אחורה, והש"צ עומד סמוך לחדר המיוחד, ע"ג א' השולחנות, כשכל הקהל יכול לראותו ולשומעו.

ליל שבת קודש

בסיום מנחה החלו בקבלת שבת, כשהש"צ הוא ר' שלמה לייב שי' אברמוביץ. את ה'לכה דודי' ניגנו בניגון של "אורך ימים", כשב'לא תבושי' החליפוהו בניגון של "חיילי אדוננו..." מיותר לציין שבסיום ה"בואי בשלום" ממשיכים לנגן על המלים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כפי הנהוג בכל השבתות מאז ז"ך אד"ר.

עם סיום התפלה שאל הריל"ג אודות היציאה למרפסת ונענה בחיוב. הגבאי הכריז ע"ד השלום זאכער'ס וכעבור כדקה נפתח הוילון. הקהל הכריז ג"פ גוט שבת (כשכ"ק מה"מ עונה אחריהם), ופתח בניגון הידוע "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק מה"מ עודד בתנועות ראשו הק', ובאמצע הניגון עודד בידו הק', כן התרומם כמ"פ מעט מהכסא, והתכופף כלפי מטה, לראות את הקהל שעמד שם, והמשיך לעודד בתנועות ראשו הק'. כעבור כ-4 דקות סימן בתנועת ראשו הק' שיסגרו את הוילון, וכך הוה. השעה היתה 5:50.

כ"ק מה"מ נכנס לחדרו, קידש ואכל סעודת שבת.