י' תמוז תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' י' תמוז ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10. נסע למקווה 12:53. חזר מהמקווה 1:30. נסע לאוהל 4:00. חזר מהאוהל ויצא למנחה 9:05. יצא למעריב 9:35. נסע לביתו 10:30, שרו "שיבנה ביהמ"ק" והורה להגברת השירה.