כ"א שבט תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

לקבלת שבת ירד כ"ק אד"ש בשעה 6:10. לאחר התפלה החל ר"ז ווילימובסקי לשיר וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה. בשעה 8:50 הלך כ"ק אד"ש לביתו.