כ"א תמוז תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' כ"א תמוז ה'תשמ"ב

לפני מנחה, לאחרי שחילק צדקה, עשה בידו הק' לילד קטן שלום. אחרי תפילת מעריב, א' ביקש ברכה עבור נכדיו, אד"ש בירכו ברפו"ש, ואמר, שיכניס למזכירות את שמו ושם אמו [כך שמעתי].