כ"א תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון כ"א תשרי - הושענה רבה

בשעה 6:40 לערך נכנס כ"ק אד"ש לסוכתו כדי לברך על הד' מינים ולאחר כ-10 דקות נכנס הריל"ג והוציאם לקהל הקדוש. הקהל הזדרז לברך בשעות הבוקר המוקדמות, זאת מכיון שלאחר התפילה מברכים הילדים והנשים על הלולב. לתפילות שחרית ומוסף לא יצא היום כ"ק אד"ש, והתפללם בסוכתו. מאוחר יותר בשעה 1:40 לערך התקיים ב'הול' מנין לקריאת התורה.

בעת שהותו של כ"ק אד"ש בסוכה, ניגש הרב אברהם ישראל (אינגי) שי' ביסטריצקי עם הספר החדש (קיצור שו"ע עם פסקי שו"ע אדמוה"ז) שהוציא אחיו הרה"ג הרה"ח ר' לוי שי' ביסטריצקי. הריל"ג מסרו לכ"ק אד"ש וכ"ק אדמו"ר שליט"א עיין בזה משך זמן, כשגמר, סימן להריל"ג להניחו על השולחן בחדרו הק'.

חברי הכולל חילקו פרוסות לעקח מהרבי לכל האורחים שהגיעו לחג הסוכות ועדיין לא הספיקו לקבלו.

היום הגיע לחצר הרבי מכונית חדשה.

בינתיים נערכות הכנות קדחתניות לימי שמיני עצרת ושמח"ת. לאחר הישיבה שערכו חברי וועד המסדר אתמול, הכינו את חלקו הגדול של 770 בצורה של ריבועים ריבועים, כשכל ריבוע מוקף מארבע רוחותיו בשולחנות, ובתוכו אמורים להיכנס כ¬100 איש. ריבועים אלו ימנעו בע"ה דחיפות, סיבובים וריצות, כמו שהיו ביום כיפור האחרון (שאף הביאו לתוצאות לא טובות), כך שכל אחד יוכל לעמוד ולראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א. וכאן המקום לציין, שאת הכל הכינו עצהי"ט, כך שמכל 770 אפשר לראות את הרבי, זאת כמובן בתנאי שאין שום עמוד (חומרי או אנושי) שמסתיר.

היום הושלמה בנייתה של המרפסת שבנו בסמוך לחדר המיוחד. מרפסת זו נבנתה כדי שכ"ק אדמו"ר שליט"א יוכל לצאת אליה לתפילות, והיא מתפרסת לכל אורך הקיר המערבי. במרכזה יש בליטה היוצאת לעבר האולם (בדומה לבימת הפאראד בל"ג בעומר), בה ישב כ"ק אד"ש בעת ההקפות כך שכל הקהל יוכל לחזות בפני קדשו. כן בנו מדריגות מיוחדות היישר מהמרפסת לתוך 770, זאת למקרה והרבי ירצה לרדת שוב להתוועד עם הקהל הקדוש, שאז לא יצטרכו לעשות סיבוב שלם וכו'.

בצידו הדרומי של החדר הרכיבו דלת, ממנה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א אל המרפסת. וילון מיוחד הותקן מדלת זו ועד לנקודה בה ישב הרבי בעת ההקפות, ווילון נוסף הותקן מהצד השני, כך שאחרי שהרבי מגיע למקומו, פותחים את הוילונות, ומלך ביפיו נראה אל הקהל..

כן הוקם וועד מיוחד (בנוסף לוועד המסדר הידוע) שמתפקידו ואחריותו הוא לדאוג לבנות פירמידה מיוחדת לילדים, ולהשגיח עליהם בשעת ההקפות. כן עליו לדאוג שכלל הציבור לא יחרוג מההוראות.

לכל אורך צידו המזרחי (לשעבר ולעתיד בע"ה) של בית הכנסת בנו פירמידה ענקית. בקיר הצפוני לא נבנו הפירמידות וזאת מטעמי בטיחות. בצידו הדרומי של 770, בסמוך לחלק המערבי, ע"ג בימת ההתוועדות, הוקצה חלק מיוחד לילדים. גם בצד המערבי-דרומי (איפה שנמצאים החלונות הגדולים הפונים לכולל), הוצאו כל החלונות, ובמקומם נבנו פירמידות (מחוץ ל-770) עבור הילדים, משם יוכלו לחזות בפני כ"ק אד"ש בצאות להקפות.

ב'מזרח' (מערב לשעבר) הוקם ארון-קודש מיוחד עבור ההקפות וכל הספרי-תורה שהיו בארון-קודש הקבוע שב'מערב' הועברו לשם.

770 עצמו הי' סגור החל מהשעה 1:00 ועפ"י התכנית היו אמורים לפותחו רק בשעה 6:00. כמה שעות קודם לכן החלו מאות אנשים לצבוא ע"ג הדלתות ולקראת השעה 5:00 כבר הי' כל איזור הדלתות מפוצץ, דחוס, ועם לחץ איום. עקב היות הפתח הראשי (שמקינגסגטון) תחת קורת גג, החל האויר במקום להגמר. האחראים שלא יכלו לעמוד בפני זה, פתחו מיד את הדלתות והקהל (שעוד לא היה מודע לסדר החדש) התפרץ ללא רחם לבפנים. כל אחד חיפש מקום טוב לעמוד ולצפות בחזיון המרהיב ביפיו של מה נהדר היה כהן גדול בצאתו אל הקודש. השעה המוקדמת גרמה ללחץ איום ונורא. תפילת מעריב היתה אמורה להתקיים רק בשעה 6:45.

אנשי ההצלה נערכו מבעוד מועד, לבשו את תלבושתם האחידה, ופרסו את עמדותיהם בכל פינות הזאל. הם הצטיידו גם בתגבורת של אנשי ההצלה של בארא פארק ולכל קריאה ענו תוך זמן קצר.

בחוץ הוכן מבעוד מועד ה'טרוק-מזגן' שהזרים (דרך צינור ענק) כמויות של אויר טרי וקר לתוך בית המדרש. ב-770 עצמו עמד כל הקהל (כבזמן האחרון) כש"פניהם לקודש ואחוריהם להיכל" ו-6:35 לערך הושלך הס באולם, ונודע שכ"ק אד"ש נכנס אל החדר המיוחד. הש"צ הי' ר' לוי יצחק שי' שפירא, והתפלל בנעימות וכו'. עם סיום התפילה, נסגר התריס, וכ"ק אד"ש יצא אל המרפסת. הקהל המרוגש הכריז ג"פ גוט יו"ט והתחיל ב"ושמחת". כ"ק אד"ש הביט תחילה לשמאלו וכשכל הקהל הכריז גוט יו"ט הי' ניכר על פניו שאומר עמהם. לאחר שניות מספר התחיל לעודד בידו (השמאלית) למעלה מ¬20 פעמים, ומפעם לפעם תנועות גבוהות יותר וחזקות יותר. הקהל הקדוש התרומם ברגע אחד והשמחה הרקיעה שחקים, והיתה זו פתיחה חזקה (וכפי שזכור לכל אחד איך שבשנים עברו היתה נקודת הפתיחה של ימי שמחה אלו).

לאחר כשתי דקות התחילו ב"אום אתה הראת" והגבאי הרב זאב שי' כץ הכריז וכיבד באמירת הפסוקים. בפסוק ראשון ואחרון כובד כ"ק אד"ש, והרבי אמרם מתוך דפים מצולמים ומוגדלים תוך כדי שאוחזם בידו הקדושה. בסיום אתה הראת הא' התחילו לנגן את ניגון ההקפות לשמח"ת, ובעת מעשה הביט כ"ק אד"ש לעבר הקהל הקדוש, זקנים עם נערים. הניגון הסתיים תוך זמן קצר ולאתה הראת הב' כובד שוב כ"ק אד"ש, בפסוק ראשון ואחרון. בסיום אתה הראת הב' החלו לנגן את יחי אדוננו וכו' וגם כאן הי' זמן קצר יחסית. לאחר אתה הראת הג' ניגנו ופרצת, והניגון נמשך זמן ארוך יותר מקודמיו, ובשעת מעשה הביט כ"ק אד"ש גם לעבר הילדים, ועודד מעט בראשו הק'.

לאחמ"כ התחילו בסדר ההקפות והרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק כובד במסירת הס"ת לכ"ק אד"ש להקפה הא'. בעת מסירתו בירך את כ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש הניד בראשו הק' וענה אמן. הרבי קיבל את הס"ת בידו השמאלית והעבירה לצידו הימני. את הס"ת מסרו לכ"ק אד"ש כשפני הס"ת כלפי פניו הק' (ולא כלפי חוץ) וכ"ק אד"ש רימז על כך והפכו זאת.

הש"צ להקפות הי' הרב שניאור זלמן שי' בוימגארטן ולכל הקפה כובדו כעשרה אנשים, כפי הסדר שיפורט להלן.

הקהל התחיל לנגן את ניגון ההקפות לרלוי"צ ובמשך רוב זמן ההקפה הביט כ"ק אד"ש בתוך הדפים כשמפעם לפעם מעיף מבט על הקהל הקדוש. בתנועות קלות בראשו הק' עודד את השירה, ולאחר כ-4 דקות הגיע הסימון לסיום. הרב גוטניק ניגש וקיבל את הס"ת מידו הק' של כ"ק אד"ש.

הגבאי הכריז "עד כאן הקפה א'" ומיד ועברו להקפה ב' בה כובדו הרבנים. בעת ההקפה ניגנו את "עם ישראל.. ווי וואנט משיח נאו..." ובעת הניגון הביט כ"ק אד"ש לעבר הילדים.

להקפה הג' כובדו האורחים מאה"ק, בלטו בהם ר' דוד שי' נחשון, ר' אבי שי טאוב, הרב אהרון דוב שי' הלפרין, ר' שלום דובער שי' וולף ועוד. הקהל ניגן את "אורך ימים...". בתחילת ההקפה התכופף כ"ק אד"ש מעט (לראות את אלו שרוקדים בהקפה), ואח"כ הביט לעבר הילדים, ועודד בראשו הק' את השירה.

להקפה הד' כובדו אנ"ש קרואים, והקהל ניגן את "על הסלע הך..." וגם כאן הי' מאוד שמח.

להקפה הה' כובדו הרופאים והמשב"קים. תחילה ניגן הקהל את "יחי אדוננו" ואח"כ את ה"רבי שליט"א אין כמוך בעולם...". ד"ר וויס רקד בשמחה רבה והרים את הס"ת גבוה גבוה כדי שכ"ק אד"ש יוכל לראותו. גם כאן הביט כ"ק אד"ש אליהם.

להקפה הו' כובדו שלוחים נציגים מרחבי תבל, וניגנו את "שובה ה'...". ושוב הסתכל כ"ק אד"ש כמ"פ לעבר הילדים והקהל.

להקפה הז' ניגש שוב הרב גוטניק ומסר לכ"ק אד"ש את הס"ת והקהל ניגן את ניגון ההקפות הרגיל לשמח"ת. תחלה הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א בדפי ההקפות, ובאמצע קריאתו הניד בראשו הק' שהקהל ימשיך לנגן. במשך רוב הזמן הביט בדפים ועודד את השירה.

ההקפה ארכה כ-4 דקות ובסיומה הכריז הגבאי עד כאן הקפה ז'. כ"ק אד"ש הגביה את הס"ת ומסרה להרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק. באותם רגעים בירך הרב גוטניק את כ"ק אד"ש בברכה חמה וכ"ק אד"ש הניד בראשו הק' וענה אמן. בזמן ההקפות והשירה, רקדו מאחורי כ"ק אד"ש (בסוף המרפסת), ד"ר ווייס וד"ר רעזניק ועוד.

בסיום ההקפות התחילו לשיר (כרגיל) את "עלינו לשבח". בתחילה הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א בסידורו, וכשהגיעו למילים "לתקן עולם במלכות שדי", הרים את עיניו הקדושות אל הקהל. כשהגיעו למלים "כי לך תכרע כל ברך..." החל לפתע לעודד בידו הקדושה (ובחזקה) כ-15 פעמים, והשירה הרקיעה שחקים.

בסיום "עלינו לשבח" אמרו קדיש וכ"ק אד"ש ענה אמן, באיש"ר ראו זאת בבירור. לאחמ"כ ניגנו "אל תירא", "כי אלוקים", וכל הילדים הכריזו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" והתפללו-התחננו ג"פ "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו שליט"א". הרב שלמה הכהן שי' איידלמן בירך (יחד עם כל אחיו הכהנים) את כ"ק אד"ש בברכת כהנים וכ"ק אד"ש ענה אמן על כל ברכה וברכה. לאחמ"כ התחילו לנגן עוד ניגונים כ"אורך ימים", "ניגון שמחה להקפות" וכו' ובאותה עת סקר כ"ק אד"ש את כל הקהל ובמיוחד הביט לעבר הילדים שעמדו מימינו בבימה המיוחדת. כן הביט לכל הצדדים, כשבכל פעם שמביט לצד מסויים, השירה בו מוגברת (כבכל שנה). בעת הניגונים נתנו לילדים לנשק את הס"ת שהרבי אחז, והרבי שליט"א הביט עליהם. כן עקב אחרי הס"ת עד שהחזירוהו אל ארון הקודש.

מעמד זה נמשך זמן רב (יחסית, כ-10 דקות), וניכר היה ברבי ובקהל ש"קשה עלי פרידתכם".

הרב זאב שי' כץ הכריז על מועד תפילת שחרית, ואז סגרו (בהסכמת כ"ק אד"ש) את הוילון וכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא אל חדרו הק'. השעה היתה 7:45 וההקפות היו כשעה.

הקהל שהיה מיוזע וסחוט (אך מאושר) יצא לעבר סוכת בית רבינו שבבבל, שם חיכתה להם סעודה שלימה, באירגונו של איש החסד ר' נחום שי' מרקוביץ.

הקהל נאמד בכחמשת אלפי איש, ובעזרת הנשים דאגו לנשים וטף, וקבוצת אחראיות מטעם וועד המסדר, דאגו להרים ילדים ולהעביר נשים בתורנות דרך חלון מיוחד שפונה לצורך זה, וכל מי שרצה להביט ולו לרגע קט על פני כ"ק אד"ש יכל לעשות זאת.

עם סיום התפילה יצא כ"ק אד"ש אל סוכתו הקדושה לסעודת יו"ט. בעת שהייתו בסוכה שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש באם מסכים שד"ר רעזניק יכנס, וכ"ק אד"ש סימן בידו תנועה מסויימת. הריל"ג שאל האם הכוונה לכן או ללא, והניד לחיוב. הד"ר נכנס ושאל את כ"ק אד"ש באם כ"ק אד"ש אינו מרוצה ממנו, ואולי כועס עליו, וכ"ק אד"ש חייך אליו. אח"כ ביקש מכ"ק אד"ש דברים מסוימים לעשות, ונענה לבקשתו.

בדרך צאתו מהסוכה לחדרו הקדוש, עמד ד"ר ווייס ורקד (כפי שיודע לרקוד (ובאותה עת היו גם ריקודים בזאל למעלה, ובג"ע התחתון שמעו זאת היטב)), וכ"ק אד"ש עודד בידו הקדושה כמ"פ. בערב זה שפע כ"ק אד"ש חיוכים לדוקטורים וכו'.