כ"א תשרי תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

הושענה רבה:


לתפילת שחרית נפתח ה'זאַל הגדול' כשמיד לאחריה נסגר שוב עד כניסת החג. תפילת מנחה מתקיימת ב'זאַל הקטן'. תפילה צפופה מאוד אך מרגשת ביותר...