כ"ב מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, כ"ב מרחשון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לא אמרו תחנון. מפאת ריבוי הקהל, נערכה קריאת התורה על הבימה הגדולה במרכז ביהכ"נ, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לשלישי כרגיל. ברכת "הגומל" בירכו איש איש ממקומו (כנהוג כאשר יש קהל גדול של אורחים). סיום התפילה 11:01.

למנחה נכנס בשעה 3:15; סיום התפילה 3:29.

למעריב נכנס בשעה 6:45; סיום התפילה 6:57.

בשעה 8:30 התקיים במזרח 770 (בין בימת התפילה לבימת ההתוועדויות) שיעור מיוחד לשלוחי המלך ב"דבר מלכות" של השבוע (חיי שרה – בו מדובר על ה"שליחות היחידה" – קבלת פני משיח צדקנו), שנמסר ע"י הרב יוסף יצחק ווילשאַנסקי שי', משלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאה"ק.

מאוחר יותר, התקיימה התוועדות גדולה לשלוחים במערב 770, בהשתתפות השליח ר' זושא פּויזנער שי' ועוד שלוחים. כמו"כ התקיימה התוועדות נוספת (קטנה יותר) במזרח 770 (במקום בו התקיים השיעור).