כ"ב סיון תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, כ"ב סיון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00, סיום התפילה – 10:45. בתפילה השתתפה כיתת ילדים, שהכריזו בסיום התפילה את הכרזת הקודש.

למנחה נכנס בשעה 3:15. אחרי התפילה אמרו תהילים, שנסתיימה אמירתם ב-3:36.

למעריב נכנס ב-9:30. סיום התפילה – 9:42.