כ"ב תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שמיני-עצרת

בשעה 11:00 בדיוק, עת הש"צ אחז בקדושה של שחרית, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. בהמשך קרא הרה"ח ר' מרדכי שי' שוסטערמאן בתורה, כשלאחמ"כ יזכור ותפילת מוסף, בסיומה הורד המסך ונפתחה דלת היציאה ולרגע אחז כ"ק אד"ש מה"מ ביציאה לחדרו הק', אלא שלפתע הבחינו הנוכחים בעידודי כ"ק אד"ש מה"מ לשמע שירת יחי, והי' זה סימן שברצונו לצאת אל הקהל, ומיד שאלו ונענו בחיוב וכ"ק אד"ש מה"מ יצא למרפסת ועטוף בטלית. הקהל ניגן במרץ רב, וכעבור כ-4 דקות עצם כ"ק אד"ש מה"מ עיניו הק' ומידי פעם בפעם הרים ראשו הק' ועודד השירה, כאשר בדקות האחרונות עודד בחזקה ולאחמ"כ פנה לשמאלו לסגירת הוילון. משך זמן הגילוי הי' 10 דק', וההשתפרות מאתמול ניכרה היטב על פניו הק'. השעה היתה 12:50.

בשעה 1:15 נודע אודות מנחה נאו, וכעבור כ-22 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר התפילות. בסיום התפילה יצא אל המרפסת, ומיד עצם עיניו הק' ובמשך כ-2 דקות ו-45 שניות ניגן הקהל יחי, כאשר לסיום סימן כ"ק אד"ש מה"מ לסגירת הוילון.

וכבכל שנה, לקראת השעה 4:30 אחה"צ החלו עשרות בחורים לצאת לתהלוכות, לקוינס (מרחק שלוש שעות הליכה לכל צד), לאיסט-סייד (כשעתיים לכל צד), לבארא פארק ולקאנארסי וכו' וכו', תוך כדי ידיעה מראש אשר הדבר הוא "על חשבון" הגילויים של ההקפות הערב, מאחר והזמן לא מאפשר זאת. רבים הלכו במסי"נ של ממש, לקיים את רצון כ"ק אד"ש מה"מ "ללכת לתהלוכות", שזוהי מצוותו, כפי שאמר פעם בהתוועדות, אשר "בנוגע למבצע תפילין אינני יכול לעכב בעד אלו שלוקחים משקה יותר מדי, בהיות והנחת תפילין היא מצוות הקב"ה. משא"כ תהלוכה שהיא ענין שלי - אינני מתיר ללוקחי המשקה ללכת בה".

ליל שמחת-תורה

בשעה 7:25 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית. הש"צ הי' הרה"ח ר' מנחם מענדל שי' שניאורסהן, ובסיום התפילה יצא כ"ק אד"ש למרפסת, להקפות. הקהל ניגן ניגון הקפות לשמח"ת, כאתמול, ועם הפתח הוילון החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות חזקות בראשו הק', למע', למטה ולצדדים, וכך ניגנו כ-3 דק' בחוזקה, דבר שהיוה כפתיחה טובה להקפות הערב, כאשר, כידוע לכול, יום זה הינו האושפיזין של כ"ק אד"ש מה"מ ותמיד ההקפות של ליל שמח"ת היו חזקות יותר משל ליל שמע"צ. למרות היעדרותם של רבים מהתמימים בהקפות, 770 לא נשאר ריק, מחמת ריבוי אנ"ש וכלל האורחים, ומה גם שחלק מהבחורים הלכו כ"סמארט בוי" למקומות קרובים והספיקו לחזור עוד בטרם החלו בהקפות, וחלקם אף הביע דעתו אשר כדאי הוא ללכת לתהלוכה לאחר סיום ההקפות, לאיזורים קרובים וכו'.

ועוד טרם החלו ההקפות "הזרים" הרב נחום שי' מרקוביץ לתוך 770 בקבוקי שתיה לרוב, לרווחת הקהל.

ההקפות עצמן החלו בשעה 7:45, וכאמור ניגן הקהל ניגון הקפות כאשר לסיום סימן כ"ק אד"ש מה"מ בהבטה לשמאלו, לעבר הגבאי, לסיום השירה, והגבאי כיבד את כ"ק אד"ש מה"מ באמירת "אתה הראת", לא לפני שהריל"ג שאל את כ"ק אד"ש מה"מ באם ברצונו לומר את כל ה"אתה הראת" הא', כנהוג מידי שנה, וכ"ק אד"ש מה"מ הסכים. על כל פסוק ופסוק שכובד בו כ"ק אד"ש מה"מ, הביט לרגע על הפסוק ואח"כ החל לאומרו, ומשסיים פסוק הגביה את ראשו, לסימן שסיים, והקהל הי' חוזר אחריו. בסיום "אתה הראת" הא', החל הקהל לנגן ניגון שמחה לשמח"ת וכ"ק אד"ש מה"מ עודד שוב השירה בתנועות ראשו הק' למשך 2 דקות, או-אז סימן לסיים "ולהמשיך בתכנית". ב"אתה הראת" הב' כובד כ"ק אד"ש מה"מ בפסוק ראשון ואחרון, אותם אמר בפיו כששאר הפסוקים אמר בקיצור יחסית. בסיום "אתה הראת" הב' החלו לנגן 'יחי אדוננו' וגם כאן היו עידודים במקצת, ושוב סימן לסיים. ב"אתה הראת" הג' שוב כובד כ"ק אד"ש מה"מ בפסוק ראשון ואחרון, ולאחר ה"כי מציון", שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש מה"מ באם ברצונו לומר ג"פ הפסוק "והי' זרעך", והסכים. או-אז כיבד הגבאי את כ"ק אד"ש מה"מ בפסוקים אלו, ומשסיים כ"ק אד"ש מה"מ פעם הא', חזר הקהל אחריו וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' כמ"פ (להתחיל לשיר, או לומר הלאה), אלא שמשום מה לא קלטו הרמז וכיבדו את כ"ק אד"ש מה"מ פעמיים נוספות וכ"ק אד"ש מה"מ אמר וכולם אחריו, והחלו לנגן ופרצת, כאן עודד כ"ק אד"ש מה"מ בחוזקה משך זמן, ולאחמ"כ סימן לסיום.

להקפה הא' קיבל כ"ק אד"ש מה"מ הס"ת מידי הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, שכאתמול בירך שוב את כ"ק אד"ש מה"מ והתברך ע"י. ההקפה עצמה ארכה למע' מ-3 דקות, בהן ניגנו ניגון הקפות, כאתמול, וכ"ק אד"ש מה"מ עודד קלות, כאשר לפתע עצם עיניו הק' לדקה-שתיים, ומשרמז לסיים, ניגש שנית הרב גוטניק ולקח הס"ת חזרה. להקפה ב' כובדו ראשי ישיבות, מנהלים וכו', ובה ניגנו הרבי שליט"א, ושלא כבלילה הקודם, היום ישב כ"ק אד"ש מה"מ ישר יותר, ופניו נראו טוב יותר. כשאחזו במלים "באהבת ישראל" ("ושנים עשר הפסוקים") עודד כ"ק אד"ש מה"מ בתנועה חזקה בראשו הק'. לאחמ"כ, כשחזרו בפעם ב' על מילות השיר והגיעו למלים "נביא במהרה את הגואל", החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד, ובהמשכו של השיר: "ע"י הרמטכ"ל הגדול מכולם נתגבר על העולם", עודד כו"כ פעמים. גם הקפה זו היתה קצרה יחסית, כבכל ההקפות של אתמול והיום (אם כי ההקפות היום היו שמחות יותר והעידודים מכ"ק אד"ש מה"מ היו חזקים יותר, וכ"ק אד"ש מה"מ נראה הי' טוב יותר, ועל כולנה - שכ"ק אד"ש מה"מ פיקד וניצח והורה על כל דבר ודבר: מתי להתחיל ומתי לסיים, כאשר בהקפה זו אף סימן בידו הק' לסיום (וכמו"כ הי' גם בהקפה ג' וד', כאשר בשאר רמז בראשו הק' בלבד).

להקפה ג' כובדו 'אנ"ש קרואים' ובה ניגנו ניגון הקפות להרלוי"צ, וגם כאן עודד בראשו הק', וכשאחזו בתנועה הידועה רמז בתנועות קלות בראשו הק' לחזור ע"ז שוב ושוב, וחזרו כ-10 פעמים.

להקפה ד' כובדו 'אורחים ממדינות', ובה ניגנו המארש הצרפתי: "האדרת והאמונה", וכקודמתה, גם בזו החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד כעבור זמן, וניגנו שוב ושוב, עד שסימן לסיים.

להקפה ה' כובדו 'קנדה וערי השדה', ובה ניגנו "שובה ה'", וכשהגיעו למלים "ומעשה ידינו כוננהו", עודד כ"ק אד"ש מה"מ בתנועות חזקות בראשו הק' ורמז לסיים.

יצויין שבהקפה זו (ובקודמתה וכן בהמשך) עצם כ"ק אד"ש מה"מ עיניו רוב זמן השירה, כשלפתע פתאום מעודד כמה עידודים, פותח עיניו ומורה לסיים.

להקפה ו' כובדו ה"מקומיים", עובדי ומוציאי לאור של שיחות ומאמרים וכד', וניגנו "על הסלע". גם כאן עודד כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק'.

להקפה ז' כובד שוב כ"ק אד"ש מה"מ, והרה"ח ר' שניאור חיים שי' גוטניק מסר לכ"ק אד"ש מה"מ הס"ת, וגם הוא בירך את כ"ק אד"ש מה"מ, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בפיו. עם סיום אמירת נוסח ההקפה, הכריז הקהל ג"פ יחי, ולאחמ"כ החל לנגן "יחי אדוננו" (הרגיל) וכ"ק אד"ש מה"מ עודד מעט השירה בראשו הק'. משנסתיימה הקפה זו והרב גוטניק קיבל הס"ת מכ"ק אד"ש מה"מ, החלו לנגן עלינו (וכ"ק אד"ש מה"מ קרא מתוך הסידור), קדיש, 'יחי', והוילון נסגר.

ההקפות ארכו כ-53 דקות והשעה היתה 8:35 לערך.

ולאחר הקפות כאלו, רוב רובו של הקהל יצא החוצה, והריקודים שנהוגים היו בכל השנים - לא נראו כעת. ב-770 שררה אוירה קשה משהו, ורק קבוצה קטנה של כמה עשרות איש עוד עמדו ורקדו. רק מאוחר יותר, לקראת השעה 12:00 בלילה, החלו להגיע קצת מאנ"ש והתמימים שהתוועדו ולקחו קצת משקה, וכמו"כ בחורים שחזרו מהתהלוכה ולא ראו את ההקפות ובליבם היתה שמחה מהתהלוכה, ו-770 החל לקבל מעט צבע, שמחה וריקודים, כאשר משקה קיים היה לרוב, אך בקושי בא לידי שימוש... וכבר התבטא א' החסידים: אם מידי שנה, כשהיינו הולכים בתהלוכה לשמח יהודים, היינו רואים אותם שבים לביתם כשעה לאחר השקיעה והיינו שרים "אשרינו מה טוב חלקנו", הרי שהיום גם אנו כך...

והכול נזכרו בשנה הקודמת, עת היה שמחת תורה מהפעמים הראשונות בהם ראינו את הרבי לאחר כ"ז אדר, ובפרט במרפסת (שנבנתה, כזכור, עבור ההקפות), מה גם שההקפות עצמן היו שמחות יותר, ועל כולנה - השירה שלראשונה התקיימה בעידודיו החזקים של כ"ק אד"ש מה"מ: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", והריקודים שנמשכו בעקבות כך במשך כל הלילה. ואילו עתה, בשנה שלאח"ז, מי האמין שהמצב יהיה כך...