כ"ג טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

תהלים בשעה 8:30 אחרי אמירת תהלים עלה לחדרו, ירד לתפילה ב-10:30 ההתוועדות החלה ב- 1:30.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:30.

אד"ש הורה להאריך במעריב (כדי להגיע לזמן הבדלה) ובעצמו האריך בשמו"ע כדקה אחר הקהל, באמרו (סוף) השמו"ע לאט. אחר הקדיש האחרון חסרו כמה דקות, והורה שוב לנגן "שיבנה", ובתנועות ידיו הק' עודד את הניגון משך עשר דקות ומפעם לפעם הרים עיניו מן הסידור והביט לעבר השעון, עד שהפסיק ואז עשו הבדלה.

כעבור חצי שעה נסע אד"ש לביתו.