כ"ג מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ועש"ק, כ"ג מרחשון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00; סיום התפילה 10:46.

למנחה נכנס בשעה 3:15. בסיום התפילה (3:29) הכריזו קבלת שבת לשעה 5:00.

ליל שבת קודש

לקבלת שבת נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:00. ביהכ"נ היה מלא מפה לפה באלפי שלוחים מרחבי העולם.

"לכה דודי" היה בניגון של "חיילי אדוננו" (אלא שהש"ץ החל מהקטע הראשון, וכשהגיעו ל"לא תבושי" החליפו והחלו שוב בקטע הראשון, כמידי שבת).

בסיום התפילה (5:40) הודיע ר' חיים שד"ב ליפּסקער שי' את כתובות התוועדויות ה"שלום זכר" והודיע על תהילים בשעה 8:30.

לפני שהגיע השעה 6:00 (שמאז עד השעה 7:00 נוהגים שלא לעשות קידוש) נערך קידוש על בימת ההתוועדויות, ואח"כ התקיים שיעור ב"דבר מלכות" השבועי (כפי שהיה נהוג בעבר, וכעת ב"ה התחדש שוב, שבשבת מברכים עורכים את השיעור ב"דבר מלכות" ביום שישי בבוקר או בליל ש"ק).

בהמשך (ב-7:30) התקיים סדר ניגונים וחזרת דא"ח, כרגיל בשבתות החורף.