כ"ד טבת תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, כ"ד טבת, יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר הזקן

הנרות אותן נוהגים להדליק בכל ימי ההילולא של רבותינו נשיאינו ומשפחת בית הרב, לא נדלקו אמש משום מה.

בסדר חסידות בוקר, נראו רבים שוקדים על ה"חסידישע פרשה" בתורה אור, או במאמרים אחרים של בעל ההילולא כ"ק אדמו"ר הזקן, כפי הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ללמוד מתורתו ביום זה. כן חולקו ב-770 דפים מיוחדים הכוללים את המשניות לשמו "שניאור זלמן" וקטעים מתורתו.

תפילת שחרית עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א התקיימה כרגיל בשעה 10:00. בערך בקריאת-שמע, נשמעו רעשים של בנייה מאזור העזרת-נשים דקינגסטאָן, אך אלו פסקו אחרי דקות אחדות. לא אמרו תחנון, אך התפילה התארכה במעט והסתיימה רק ב-10:49.

מנחה ב-3:15 כרגיל. בסיום התפילה הודיעו מיד על מעריב, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את ביהכ"נ כשמחוגי השעון מורים על 3:32.

מעריב כרגיל. בסיום התפילה (6:57) הודיע הרב יקותיאל שי' ראַפּ על התוועדות שתתקיים הערב ב-770 לרגל כ"ד טבת.

אחרי סדר חסידות ערב, כרגיל בימים האחרונים, התקיים שיעור במאמר "באתי לגני" תשכ"ח על בימת ההתוועדויות, בהשתתפות רבים מהתמימים.

בשעות הערב התקיימה במרכז 770 התוועדות חסידים לרגל כ"ד טבת. ההתוועדות נפתחה באמירת פרק התהילים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"י החזן ר' משה שי' טלישבסקי (יצוין כי נבצר מהנ"ל להגיע להתוועדות ה' טבת המרכזית, ונראה שעכשיו עורך "השלמה"...) שאח"כ אף סיים לימוד הלכות ברמב"ם. בהמשך התוועדו ר' יקותיאל שי' ראַפּ והרב יוסף שי' קרסיק מעמק-חפר.

בביהכ"נ "געצל'ס שול" התקיימה התוועדות האחדות השבועית של תלמידי ה"קבוצה" יחד עם שמחת יום-הולדת לשנים מהם. כן התקיימה בבית משפחת שטראַבערג התוועדות אחדות לבוגרי "קבוצה" ס"ז.