כ"ד שבט תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

מארגני ה"פגישה" הכניסו לכ"ק אד"ש את התוכני'ה ובה נכתב שבשבת בצהריים תהי' הרצאה, ובלילה ב-9:30 יבואו להתוועדות כ"ק אד"ש, והעביר כ"ק אד"ש קו מחיקה על השעה 9:30 וכתב 1:30, ומהמזכירות הודיעו שמשבת זו יתוועד כ"ק אד"ש בכל שבת מברכים בשעה 1:30 (ולא במוצש"ק).