כ"ד תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי כ"ד תשרי

היום ביקר הפיזיותרפיסט הישראלי אצל כ"ק אד"ש, ונודע שישנה ב"ה התקדמות רבה בימים אלו. הוא יצא מאוד מרוצה מהטערפי' שעשה כ"ק אד"ש בעצמו בעת ההקפות.

היום גם התקיים כינוס תורה והשתתפו בו גדולי תורה, בלטו בהם הרב גבריאל שי' צינער, הרב שמחה שי' עלברג, הרב פיקארסקי (בנו של הרה"ח ר' ישראל יצחק ע"ה) והרב זלמן שי' לבקובסקי שהנחה את הכינוס. הכינוס התקיים בזאל למעלה, זאת בעיקבות הסדר הגדול השורר בזאל למטה כשכל המרובעים של שמחת-תורה נשארו על מקומם כסמל אילם למה שהתרחש בשמחת-תורה. בשעות הלילה התקיים המשך לכינוס, יחד עם סיום הלכות שבת ברמב"ם.

היום הכניס המזכיר הריב"ק את הירחון המכובד של חודש תשרי היוצא בחבר העמים, ושמו בישראל "לחיים". כ"ק אד"ש עלעל בדפים וכשגמר, הפך בחזרה לדף השער והצביע בידו הקדושה על נקודה מסויימת בדף. המזכיר הבחין מיד שכ"ק אד"ש מתכוון לטעות שהיתה שם, במקום תשרי 5753 כתבו תשרי 5752.