כ"ה סיון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני כ"ה סיון

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 3:30, ולפני התפלה נכנסו 3 חתנים, ביניהם 2 המתחתנים בזה היום, לקבל הסידור מידו הק'. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, כשהקהל ניגן באותה עת 'יחי'... כ"ק אד"ש מה"מ ניגן בפיו, והכה באצבע יד שמאלו על יד ימינו ועודד מעט בתנועות ראשו הק'. כעבור דקה סימן לסגירת הוילון.

ושוב יחידות

מיד לאחמ"כ עברו ע"פ הקודש, בפתח חדרו הק', תלמידי ה'מתיבתא' של אהלי תורה, ב'יחידות' שנמשכה דקה ו-40 שניות. כ"ק אד"ש מה"מ הביט על כל אחד ואחד, וראש הישיבה, הרב ישראל פרידמן, בירך את הרבי ברפו"ש, וכ"ק אד"ש מה"מ הנהן בראשו וענה בפיו (אמן).

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 8:55, לקול שירת הקהל 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', [כאשר החושך יכסה ארץ וא"א לידע האם למחר יצא כ"ק אד"ש מה"מ למנחה, נכנס חתן המתחתן למחרת היום לקבל הסידור מידו הק'. יצויין כי כדבר הזה אירע גם בעבר, לאחר חודש תשרי כאשר כ"ק אד"ש מה"מ המעיט לצאת לתפילות, שגם אז חתן קיבל סידור לתפילת ערבית] ולסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, כאשר הש"ץ אחז עדיין ב'קדיש בתרא'. כ"ק אד"ש מה"מ הביט על קהל העומדים למטה ועל הש"צ, ובתום הקדיש, כשהחלו לנגן 'יחי', ניגן כ"ק אד"ש מה"מ בפיו הק', וסקר הקהל ועודד בראשו הק' מעט. כמו"כ הכה בב' אצבעות יד שמאלו על יד ימינו ובראשו הק' סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך דקה ו-40 שניות.