כ"ה שבט תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בשעה 10:15 הגיע הרבי מביתו, בשעה 11:20 יצא המזכיר הריל"ג והודיע לכל הקהל (שחיכה לצאת כ"ק אד"ש לחלוקת צדקה) שאד"ש לא ייצא. כשיצא אד"ש לתפלת מנחה אשה א' ביקשה רפו"ש לבני משפחתה, ואד"ש ענה לה: לכל המשפחה ונשמע בשו"ט.