כ"ו אייר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

הגיע מביתו 10:10 נתן צדקה כנ"ל אע"פ שהיו עוד ילדים אמר להנ"ל תודה יצא למנחה 3:20 אח"כ בירך נוסעים נסע לביתו 7:10 חזר ב-7:55 שני אנשים נתנו לאד"ש יד ואד"ש נתן להם יד וחייך אליהם לפני"כ דיבר עם יודל במכונית יצא למעריב ב-9:30