כ"ו סיון תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ו סיון ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:05 אחרי הקריאה כשניגש למקומו כמה ניגשו ונתנו לאד"ש יד לשלום ואד"ש השיב להם [א' ניגש ותפסו אותו בדרכו אך המשיך ונתן יד הכיפה שלו נפלה ואד"ש הסתכל חזק ע"ז] יצא למנחה 3:15 א' נתנה לאד"ש מכתבים ואד"ש שם בסידור אתמול נתנה דף קטן וכשנכנס אד"ש למנחה הכניס את הפתק לכיסו ב'סירטוק'. אחרי התפילה בירך נוסעים נסע לביתו 7:05 חזר מביתו 7:55 עשה 'שלום' לאנשים שעמדו בשני צידי הדרך אח"כ הסתכל על מקום החופה ועל התזמורת העומדים מוכנים לקראת החופה יצא למעריב 9:30 נסע לביתו 11:45.