כ"ו שבט תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' כ"ו שבט ה'תשמ"ב

הגיע מביתו בשעה 10:45 חייך ונענע בראשו ואמר [שלום] ל-2 נשים שעמדו בפרוזדור. נסע לביתו ב-4:55 ירד לקבלת שבת ב-6:10 הלך לביתו ב9:25[?]